جستجوی پزشکان

سید حسام حسینی

سید حسام حسینی

مدیر بخش ارایشگاه پرشین پت

بخش ها: ارایشگاه حیوانات خانگی
موقعیت: چشم پزشک
تخصص ها: چشم پزشک
درجه: دکتر
دفتر: تهران میدان شهدا
روز کاری: دوشنبه, پنجشنبه, جمعه