جستجوی پزشکان

بهناز مهدی خانی

بهناز مهدی خانی

مدیر داخلی و مدیر مسوول فروشگاه پرشین پت

بخش ها: بخش درمانی
موقعیت: جراح
درجه: دکتر
دفتر: تهران
روز کاری: چهار شنبه, شنبه