معرفي مسببان رهاشدن 2 توله خرس و 4 توله شير در مشهد به مراجع قضايي

مديركل سازمان حفاظت محيط زيست خراسان رضوي از كشيده شدن مسببين رها شدن 4 توله شير و 2 توله خرس در مشهد به مراجع قضايي خبر داد.


به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي، سيد حسين آقاميري اظهار كرد: در ادامه بررسي روند پرونده رها شدن تعداد شش قلاده از گونه‎هاي جانوري وحشي در حوزه سكونتي شهر مشهد مسببين امر شناسايي، بازجويي و به مقامات قضايي جهت اعمال قانون معرفي شدند.

وي ادامه داد: تخلف متصديان باغ وحش بر واردسازي غير مجاز دو توله خرس از نژاد غير ايراني محرز و براساس بند 5 ماده 11 قانون شكار و صيد اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي مشاراليه را تحت پيگرد قانوني قرار داد و به مراجع قضايي معرفي شدند.

آقاميري بيان كرد: همچنين مباحث مرتبط با تغيير مكان نگهداري به مراجع محترم قضايي اطلاع داده شده است و نگهداري بدون هماهنگي با محيط زيست بر اساس بند (ه) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 35 آئين نامه اجرايي اين قانون و ماده 18 ضوابط و مقررات ايجاد باغ وحش‎ها تخلف محسوب شده كه در اين ارتباط تقاضاي رسيدگي صورت پذيرفته و از طرفي سهل انگاري در نگهداري نيز مزيد بر علت تخلفات اشاره شده است.

وي تصريح كرد: كليه موارد فوق ضمن اعلام مراتب به مقامات محترم قضايي منعكس كه موضوع در حال رسيدگي است.