انگل هاي داخلي:كرمهاي گرد :

كرمهاي گرد به خصوص آسكاريس ها درتوله ها بسيارشايع هستند . اكثرتوله هاي آلوده نشانه باليني را نشان نمي دهند . اما ميليونها تخم آلوده كننده به وسيله آنها در محيط پراكنده مي شود كه مي تواند براي ساير سگها و اطفال خطرناك باشد . اين كرمها شبيه به يك رشته ماكاروني سفيد رنگ صاف يا فرخورده هستند و طولي درحدود 2 الي 8 سانتي متردارند . دامپزشك با تجويز داروهاي ضد كرم گرد به دفع اين انگل ها اقدام خواهد نمود.

كرمهاي پهن :

قطعاتي از كرمهاي پهن ممكن است كه در موهاي اطراف مخرج در آشيانه يا درمدفوع قابل مشاهده باشند . بندهاي زنده اين انگل سفيد و يا سفيد مايل به كرم بوده پهن هستند و انقباضاتي را نشان مي دهند . بندهاي مرده زرد رنگ بوده وكدرمي شوند و ازلحاظ ظاهري شبيه به دانه هاي برنج هستند . سگ هاي آلوده اغلب نشانه اي ندارند ولي ممكن است كاهش وزن داشته و يا به صورت اتفاقي به اسهال مبتلا شوند . يكي ازكرم هاي پهن به نام اكينوكوكوس گرانولوزورس انگل بسيار كوچكي است كه تخم آن مي تواند در پستانداران و از جمله انسان به بيماري خطرناكي منجرشود كه ب ه نام كيست هيداتيد مشهوراست . انگل كوچكي است كه تخم آن مي تواند در پستانداران و ازجمله انسان به بيماري خطرناك ي منجرشود كه به نام كيست هيداتي د مشهوراست . انگل بالغ در روده سگها زندگي مي كند . تخم اين انگل به وسيله مدفوع به محيط خارج راه مي يابد . خورده شدن تخم اين انگل به طوراتفاقي و به وسيله سايرپستانداران باعث مي گردد كه در اعضاء مختلف بدن آنها از جمله كبد ، طحال و ريه ها اين كيست به وجود آيد . از آنجائي كه سگها با خوردن اين كيست ها به شكل بالغ كرم مبتلا مي گردند (و اين چرخه تكرار مي گردد ) توصيه مي شود كه از مصرف ضايعات كشتارگاهي آلوده به خصوص ريه ها (جگرسفيد ) و كبدهاي مبتلا در تغذيه سگها به هيچ عنوان استفاده نشود . ايجاد بيماري كيست هيداتيك در انسان بسيارخطرناك بوده و درمان آن به دشواري و با عمل جراحي صورت مي گيرد . با تجويز داروهاي ضد انگل خاص كه بر عليه اين كرم موثرهستند مي توان از بروز انگل در سگ و به دنبال آن وقوع كيست هيداتيد در انسان و سايرپستانداران پيشگيري نمود .
انگل هاي خارجي:
كك :
ككها انگل هاي خونخوار هستند بنابراين گزش و تغذيه آنها از خون باعث خارش و عفونت پوست و كم خوني مي گردد . به علاوه مي توانند ناقل برخي ازكرمهاي پهن باشند . سگهاي مبتلا به كك ممكن است دچارموريزي شوند . بخصوص نواحي پشت و گردن و داخل رانها بيشترمبتلا مي گردند . ككها مي توانند به بدن انسان نيز حمله نموده و اقدام به خونخواري نمايند . به علاوه واكنش هاي ازدياد حساسيتي كه نسبت به كك ايجاد مي گردد در سگها شايع مي باشد . اين بيماري باعث خارش شديد و عفونت پوست مي گردد . اگرچه ككها فاقد بال هستند ولي مي توانند كه به خوبي جهش نمايند . ككها را مي توان با جستجوي موها مشاهده كرد كه به سرعت راه مي روند . نشانه ديگري كه حاكي از وجود ككها است مشاهده ذرات سفيد و سياه رنگ كوچكي است كه در واقع تخم يا مدفوع ككها هستند . اين تخم ها به پوست چسبندگي ندارند و به سادگي در آشيانه و هرجائي كه سگ رفت و آمد مي كند پخش مي شوند و درمدت 8 الي 10 روز به لارو كك تبديل مي شوند . همين مسئله است كه ريشه كني كك را از منزل و محيط با دشواري روبرو مي سازد . زيرا تخم ككها در همه جا پخش مي گردند .
كك هايي را كه بر روي بدن حيوان باشند به راحتي مي توان با مصرف داروهاي حشره كش و سموم مخصوص شستشوي حيوانات نابود كرد. اما چنانچه محيط دام سمپاشي نگردد به زودي تخم هاي انگلبازشده و ككهاي جديد باعث آلودگي مجدد دام خواهند شد.كنه:
كنه ها باعث كم خوني ، فلجي ناشي ازكنه و بيماريهاي خطرناك ديگري مي شوند . در صورتي كه در شرايط جغرافيائي مرطوب زندگي مي كنيد يا سگ خود را در مسافرت به آنجا مي بريد ، مي بايست كه بدن دام به صورت روزانه بازبيني گشته و كنه هاي موجود را از سطح بدن جدا نمود . بهترين راه براي نابود كردن كنه ها اين است كه چنانچه تعداد آنها كم مي باشد درابتدا سطح آنها را به وسيله الكل آغشته نمائيد . سپس كنه را محكم به وسيله يك موچين يا پنس گرفته و به طور عمودي به سمت خارج بكشيد . پس از خارج كردن كنه آن را به وسيله آتش يك كبريت بسوزانيد . هيچگاه سعي نكنيد كه كنه متصل به بدن را بسوزانيد ! در صورتي كه تعداد كنه ها زياد باشد مي توانيد كه از داروهاي حشره كش و سموم مخصوص استفاده نمائيد . دراستفاده از اين داروها حتما به بروشور و دستورالعمل آن توجه نمائيد .

شپش :
شپش باعث خارش شديد و پوسته پوسته شدن پوست مي گردد . اين موجودات با تماس مستقيم منتقل مي شوند . تخم هاي شپش به موهاي بدن مي چسبد و لاروهاي آن نيز در همان جا از تخم خارج مي گردند . برخي از شپش ها خونخوار بوده و باعث كم خوني مي شوند . شپش ها را نيز مي توان با سموم حشره كش مناسب نابود كرد .
منبع : ویونا پت