انتشار کتاب سهره های ایران
کتاب سهره های ایراننوشته پرویز بختیاری منتشر شد

این کتاب به معرفی هجده گونه از سهره ها که در ایران مشاهده و ثبت شده اند میپردازد. همه گونه ها با عکس هایی از پرنده نر و ماده معرفی شده و علاوه برآن علامتهای مهم برای شناسایی آنها بر روی عکس ها مشخص شده است. همچنین گونه های مشابه برای هر سهره ذکر و نحوه تمایز آنها از یکدیگر توضیح داده شده است.