دیده بان حقوق حیوانات
: بنابر بررسی انجام شده از سوی “اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت” در سال گذشته، یک چهارم از پستانداران جهان در خطر انقراض دارند. این مرکز هر ساله گونه های مختلف جانداران را مورد بررسی قرار داده و “لیست قرمز” که شامل گونه های در خطر انقراض هستند را ارائه می کند. این لیست جامع ترین و مهمترین مرجع جهانی در این زمینه محسوب می شود. در ادامه برخی از گونه هایی که طی چند سال اخیر در این لیست قرار داشته و یا موفق به افزایش جمعیت خود شده اند را مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش زیست نیوز جمعیت باقی مانده از سیاه گوش ایبری بین ۸۴ تا ۱۴۳ عدد تخمین زده می شود که زیستگاهشان به مناطقی در اسپانیا و پرتغال محدود می شود. از این رو، سیاه گوش ایبری به عنوان گونه ای در آستانه انقراض کامل طبقه بندی شده است.

در مسیر انقراض!/ تصویری

جمعیت اندک سیاه گوش ایبری همچنان در حال کاهش است که کاهش شدید طعمه های این حیوان مانند خرگوش اروپایی از دلایل مهم آن محسوب می شود.

در مسیر انقراض!/ تصویری

منطقه جنوب صحرای آفریقا زیستگاه اصلی فیل آفریقایی است. شکار این حیوان برای استفاده از عاج و گوشت آن جدی ترین تهدید برای ادامه حیاتش به شمار می رفت. اما با تلاش های صورت گرفته در راستای حفاظت از فیل آفریقایی، این حیوان از خطر انقراض کامل نجات یافته است.


در مسیر انقراض!/ تصویری

سنجی صورت خاکستری در تانزانیا یافت می شود. با توجه به اینکه تنها در دو منطقه این کشور دیده شده است، در لیست گونه های آسیب پذیر قرار دارد. نکته قابل توجه ای که بر شهرت این گونه افزوده، تعلق داشتن آن به تیره فیلها است.

در مسیر انقراض!/ تصویری

گوزن چینی پیر دیوید در حیات وحش منقرض شده است. با وجود این، در اواخر دهه هشتاد گونه های پرورش یافته در اسارت بار دیگر از اروپا به حیات وحش چین وارد شدند که به عنوان گونه وحشی طبقه بندی نمی شوند. جمعیت گوزن پیر دیوید رو به افزایش است.

در مسیر انقراض!/ تصویری

گربه ماهیگیر در مناطق مختلفی از جنوب شرق آسیا ساکن است. به دلیل کاهش شدید جمعیتش، این حیوان از لیست آسیب پذیر به در معرض خطر وارد شده است. این گربه از اندازه ای متوسط و مهارت شنای بالا برخوردار بوده و در زیستگاه های تالابی زندگی می کند.

در مسیر انقراض!/ تصویری

فوک خزر نیز از لیست گونه های آسیب پذیر به در معرض خطر وارد شده است. این حیوان به واسطه افزایش شکارچیان تجاری، تخریب زیستگاه و آلودگی با کاهش ۹۰ درصدی جمعیت خود طی قرن گذشته مواجه بوده است. از سال ۲۰۰۵ تعداد توله های متولد شده فوک خزر ۶۰ درصد کاهش یافته و میزان بقا در میان این توله ها نیز کم بوده است.

در مسیر انقراض!/ تصویری

شیطان تاسمانی یک گونه در معرض خطر انقراض محسوب می شود. این حیوان جثه ای به اندازه یک سگ کوچک داشته و تنها در تاسمانی یافت می شود. شیطان تاسمانی بزرگترین گوشتخوار کسیه دار جهان نیز است. جمعیت این حیوان طی بیش از یک دهه گذشته به دلیل شیوع سرطان عفونی کشنده به نام “بیماری تومور صورت شیطان” به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است.


در مسیر انقراض!/ تصویری