غذاهایی که ضریب گلوکوزی 70 یا بالاتر دارند، گلوکز بالا، غذاهایی که ضریب گلوکزی بین 40 تا 69 دارند، گلوکز متوسط و غذاهایی که ضریب گلوکوزی 39 یا پایین تر دارند گلوکز پایین محسوب می شوند.

میزان قند موجود در کربوهیدرات ها و رابطه آن با ترشح انسولین

همه ی کربوهیدرات ها ویژگی یکسان ندارند. بعضی از آنها برای بدن مفیدتر هستند و این تفاوت به این دلیل است که کربوهیدرات های مختلف آثار گوناگونی روی قند خون دارند. میزان قند خون یا میزان گلوکز موجود در خون منبع اصلی انرژی بدن ما است. اما مقدار زیاد قند خون به هیچ وجه خوب نیست. هنگامی که کربوهیدرات می خورید قند خونتان بالا می رود و سپس غده ی پانکراس هورمونی به نام انسولین ترشح می کند که سبب می شود که قند خون در سحطی بی خطر باقی بماند. تا اینجا هم چیز طبیعی و عادی است. اما مشکل از آنجا شروع می شود که شما دائما در حال خوردن کربوهیدرات باشید، قند خون شما نیز دائما بالا است و سلول های بدن نسبت به انسولین غیر حساس می شوند. در نتیجه قند در جریان خون باقی می ماند و مقدار آن بالا می رود. کربوهیدرات هایی که دارای ضریب گلوکوز بالای 70 باشند قند خون را بیش از بقیه کربوهیدرات ها بالا می برند. مصرف زیاد این کربوهیدرات ها باعث می شود، پانکراس برای تثبیت قند خون مقدار زیادی انسولین ترشح کند. پس از آن که قند خون به حالت طبیعی برگشت، انسولین اضافی در خون سرگردان می ماند و سبب مقاومت سلول ها به انسولین می شود.
در ادامه مطلب ضریب گلوکوزی چند گروه مهم از کربوهیدرات ها برای شما گفته می شود.

منبع: فرادانا:: درک و استفاده از ضریب گلوکوزی