زیست بوم: چهارمین جلد از مجموعه کتاب های آشنایی با زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی منتشر شدکتاب پناهگاه حیات وحش عباس آباد در دسترس عموم قرار گرفت.به گزارش پرتال سازمان حفاظت محیط زیست و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان،پناهگاه حیات وحش عباس آباد نام چهارمین جلد از مجموعه کتاب های آشنایی با زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی در ایران می‌باشد که با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و برنامه عمران سازمان ملل متحد در ۱۶۸ صفحه به چاپ رسیده است.

این کتاب در بر دارنده اطلاعاتی جامع در مورد ویژگیها، کارکردها و گونه های جانوری و گیاهی این منطقه، تهدیدهای موجود و راهکارهای رفع یا کاهش آنها بوده و خصوصیات زیستی و اکولوژیک یوزپلنگ آسیایی نیز در آن آمده است.

گفتنی است، پناهگاه حیات وحش عباس آباد با وسعت حدود ۳۰۵ هزار هکتار یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان اصفهان است که پهنه آن در دو شهرستان نایین و خور و بیابانک واقع گردیده و به عنوان کریدور زیستی با پارک های ملی سیاهکوه، کویر و توران و پناهگاه های حیات وحش نایبندان و دره انجیر در ارتباط است و یوزپلنگ آسیایی، پلنگ، گربه شنی، کاراکال، زاغ بور و انواع پرندگان شکاری از زیستمندان مهم آن می باشد.


چهارمین جلد از مجموعه کتاب های آشنایی با زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی منتشر شد