واکسیناسیون رایگان علیه بروسلوز آغاز شد

سرپرست شبکه دامپزشکی زاوه گفت : بروسلوز یکی از بیماری های عفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، جایگاه ویژه ای دارد.


به گزارش سازمان دامپزشکی این بیماری ضررهای اقتصادی بی شماری به صنعت دامپروری کشورهایی چون ایران تحمیل می کند برجسته ترین این زیان ها سقط جنین و عواقب پس از آن است که گله را از حیز انتفاع خارج می سازد. با وجود این ، درگیر بودن سلامت انسان ها و نیاز به ریشه کنی بیماری در جمعیت های حیوانی به عنوان پایه و اساس محو بیماری در جوامع انسانی ضرورت بررسی و تحقیقی همه جانبه پیرامون این بیماری را بیش از پیش هویدا می کند.
دکتر سیدین افزود : یک از راههای مقابله با این بیماری واکسیناسیون و ایمن سازی دام علیه این بیماری می باشد که در همین راستا پیش بینی می گردد در سال جاری بیش از 32 هزار راس بره بزغاله و 50 هزار راس گوسفند و بز علیه این بیماری واکسینه شوند.