پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: از شهریورماه سال ۱۳۹۱ تصاویر جالبی از یک خانواده ۴ نفره یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت بدست آمده است که نشان دهنده موفقیت یوز مادر برای بزرگ کردن هر سه توله خود می باشد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی، جنسیت دو توله نر بوده و جنسیت توله سوم هنوز مشخص نمی باشد.
دو توله یوزپلنگ میاندشت نر بوده و جنسیت توله سوم مشخص نیست / توله یوزها طی چند ماه آینده باید مادر خود را ترک کنند
یوزپلنگ ها در نخستین سال زندگی خود همواره با مخاطرات متعددی روبرو هستند و به همین خاطر، احتمال بقای آنها در این دوره چندان بالا نیست. مطالعات در آفریقا نشان داده که از هر ۲۰ توله یوزپلنگ، تنها یکی به سن استقلال از مادر (حدودا ۱۷ ماهگی) می رسند. با این حال مطالعات چندانی درخصوص بقای توله یوزها در ایران به دلیل شانس کم مشاهده آنها در طبیعت صورت نگرفته بود.
دو توله یوزپلنگ میاندشت نر بوده و جنسیت توله سوم مشخص نیست / توله یوزها طی چند ماه آینده باید مادر خود را ترک کنند
بقای این سه توله یوز در کنار مادرشان و به سلامت سپری نمودن نخستین زمستان عمرشان در شرایطی که دامداران در این منطقه حضور داشتند، نشان از تجربه بالای یوز مادر و افزایش طعمه های یوز در این منطقه دارد. طی ماههای آینده، این یوزها باید مادر خود را ترک کرده و قلمرو جدیدی برای خود بیابند، از همین رو مناطق پیرامونی پناهگاه حیات وحش میاندشت می توانند انتظار میزبانی یوزها را داشته باشند.
دو توله یوزپلنگ میاندشت نر بوده و جنسیت توله سوم مشخص نیست / توله یوزها طی چند ماه آینده باید مادر خود را ترک کنند