من که با این گاوه خیلی حال کردم شما چه طور؟!
http://www.aparat.com/v/gidJq