سلام يه جفت فنچ تازه شدن بچه هاي من
از صبح كه بيدار ميشن من با صداشون بيدار ميكنند 20دقيقه شيطوني بعد ده دقيقه مي خوابند دوباره 20-30دقيقه خيلي شلوغ بازي ميكنند تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)بعد دوباره يه ربع مي خوابندتالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
آيا اين رفتارشون عاديه؟نكنه كمبود ويتاميني چيزي دارند كه انرژي شون تموم ميشه و هي استراحت مي كنند.البته من خودمم همين جوريم من بخاطر كم خونيه اينا مشكلشون چيه؟