نام علمی : Meriones zarudnyi
نام انگلیسی: Zarudny's Jird
نام فارسی: جرد زارودنی


جرد زارودنی

مشخصات: شباهت زیادی به جرد ایرانی دارد، با این تفاوت که قسمتی از کف پاهای این جرد از مو پوشیده شده است.
اندازه‌ها: این جرد در نقاط مرزی افغانستان و ترکمنستان با ایران مشاهده شده است.
عادات: ناشناخته