صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19

تعبیر خواب دیدن حیوانات!

This is a discussion on تعبیر خواب دیدن حیوانات! within the تعبیر خواب forums, part of the گفتگوی آزاد category; اسب 1ـ اگر در خواب اسب سفيدي را تماشا كنيد يا سوار آن شويد ، علامت آن است كه با ...

 1. Top | #1

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  Talking تعبیر خواب دیدن حیوانات!


  اسب
  1ـ اگر در خواب اسب سفيدي را تماشا كنيد يا سوار آن شويد ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهيد داشت . اما اگر اسب سفيد كثيف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست يا زني حسود از اعتماد شما سوء استفاده مي كند . اما اگر اسب سياه باشد ، نشانة آن است كه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه ، متوسل به فريت و نيرنگ مي شويد و دست به كاري خطا مي زنيد .
  2ـ اگر زني خواب ببيند بر اسبي سفيد سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بي وفا خواهد بود .
  3ـ ديدن اسبهايي با رنگ تيره در خواب ، علامت آن است كه برخي از لذتهاي زود گذر را تحربه خواهيد كر د .
  4ـ اگر خواب ببينيد با اسبي از نژاد اصيل و رنگ كهر سواري مي كنيد ، نشانة آن است كه به ثروتي دست مي يابيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه او خود را تسليم پيشرفتهاي زود گذر و ماديات مي كند .
  5ـ اگر در خواب اسب تندرويي ببينيد يا بر آن سوار شويد ، علامت آن است كه زندگي اي راحت و آسوده خواهيد داشت .
  6ـ سوار شدن بر اسبي سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زير دستان يا دوستي از منافع شما سوء استفاده مي كند .
  7ـ اگر خواب ببينيد اسبي با اسبهاي ديگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بيماري دوستي به گوش شما خواهد رسيد .
  8ـ اگر در خواب اسبي از نژاد اصيل ببينيد ، نشانة آن است كه در ساية زندگي بسيار آسوده دست به اعمالي غير اخلاقي خواهيد زد .
  9ـ ديدن كره ماديان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستي بين افراد است .
  10ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از رودخانه اي مي گذريد ، علامت آن است كه به زودي در زندگي اقبال به شما روي مي آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشيها به نوميدي مبدل مي گردند .
  11 ـ اگر خواب ببينيد بر پشت اسبي سوار شده ايد و از رودخانه اي زلال و زيبا مي گذريد ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سرعت برآورده مي شود . اگر مردي تاجر ، چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به ثروتي فراوان دست خواهد يافت .
  12ـ ديدن اسب زخمي در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .
  13ـ ديدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نوميديهاست .
  14ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي هستيد كه يورتمه مي رود ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سختي برآورده مي شود . اگر خواب ببينيد از روي اسبي كه يورتمه مي رود به زمين مي افتيد ، علامت آن است كه در كار خود رقيب مقتدري خواهيد داشت كه اجازه نمي دهد به پيروزي كامل دست يابيد .
  15 ـ اگر خواب ببينيد اسبي به شما لگد مي زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاري زني مي رويد كه شما را نمي پذيرد . و به علت بيماري و عدم سلامت زندگي نابساماني خواهيد داشت .
  16ـ اگر خواب ببينيد دهنة اسبي را مي گيريد و اسب را رام مي كنيد يا زين كه در هر كاري موفق خواهيد بود . اما اگر در خواب موفق نشويد دهانة اسب وحشي را بگيريد يا زيني بر پشت او بنهيد و اسب بگريزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت مي كند .
  17ـ ديدن اسبهاي خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاري كه بزنيد ، سودآور خواهد بود .
  18ـ اگر خواب ببينيد نعل اسبي داريد ، علامت آن است كه يقيناً به موفقيت دست خواهيد يافت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه همسري وفادار خواهد يافت .
  19ـ اگر در خواب نعل اسبي ببينيد ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتي گرد مي آوريد .
  20 ـ ديدن اسبهاي مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگي بيشتر به خوش گذراني مي پردازيد .
  21ـ اگر خواب ببينيد با اسبي در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه سعادتمند مي شويد و از زندگي خود لذت مي بريد .
  22ـ اگر خواب ببينيد اسبي رامي كشيد ، نشانة آن است كه با خودخواهي دوستان را از خود دور مي كنيد .
  23ـ اگر خواب ببينيد بر اسبي بي زين سوار شده ايد ، علامت آن است كه با تلاش بسيارتحمل سختيهاي زندگي به ثروت و آسايش دست مي يابيد .
  24ـ اگر زني خواب ببيند ، بر اسبي بي زين سوار شده است ، نشانة آن است كه ديگران به او كمك خواهند كرد تا زندگي اي فارغ و آسوده داشته باشد .
  25ـ اگر خواب ببينيد اسبي را قشو مي كنيد ، نشانة آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .
  26ـ اگر خواب ببينيد دم يا يال اسبي را آرايش مي كنيد ، علامت آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .
  27ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از تپه اي بالا مي رويد و ناگهان اسب سرازير مي شود و شما بر نوك تپه تتها مي مانيد ، نشانة آن است كه بر عليه كينه و نيرنگ دشمنان مبارزه مي كنيد و سر انجام پيروز مي شويد . اما اگر با اسب به نوك تپه برسيد ، علامت آن است كه اتفاقي به مقامي والا دست مي يابيد .
  28ـ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سياهي است ، نشانة آن است كه آرزوهاي او در مواقع غير قابل پيش بيني بر آورده مي شود .
  29ـ اگر در خواب به اسبي تازه وارد نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناراحتي به شكل غريبي محو مي شود و آسايش و رفاه شما را در بر مي گيرد.
  30ـ اگر خواب ببينيد نعل كوچكي بر پاي اسبي مي كوييد كه اندازة پاي او نيست ، نشانة آن است كه در شراكت با ديگران متهم به عملي خطا مي شويد.
  31ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي از تپه اي پايين مي آييد ، علامت آن است كه اتفافاتي شما را نوميد مي سازد.
  32ـ اگر دختري خواب ببيند دوستي پشت سر او سواري مي كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردي بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسيد ، نشانة آن است كه شايد حسادت ديگران را نسبت به خود برانگيزيد.
  33ـ اگر دختري خواب ببيند به هنگام پياده شدن از اسب ، اسب تبديل به خوكي مي گردد ، علامت آن است كه خواستگاري مردي ثروتمند را ناديده مي گيريد و ترجيح مي دهد كه فعلاً مجرد باشد.
  34ـ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سفيد از تپه ها بالا و پايين مي رود و فردي با اسب سياه او را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه مدتي ميان اندوه و شادي در نوسان خواهد بود . و در اين مدت دشمني مدام مي كوشد ، او را مغلوب سازد .
  35ـ اگر خواب ببينيد اسبي با اندام انسان روي تخت خوابي فرود مي آيد ، و هر چه به شما نزديكتر مي شود اندام او به مردي شباهت مي يابد و چيزي به سوي شما مي اندازد كه اول شبيه لاستيكي است و بعد مانند زنبور بزرگي ، علامت آن است كه آرزوها و اميدها از دست رفته ديگر بار به دست نمي آيد .
  الاغ
  1ـ ديدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگي خاطر است واخباري كه دير از موعد به شما مي رسد .
  2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببينيد ، نشانة كار فراوان و بردباري بسيار است و موفقيت شما در سفر و امور شخصي .
  3ـ اگر خواب ببينيد الاغي به دنبال شما مي آيد ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هايي كه پشت سر شما زده مي شود ، روزگار ملال آوري براي شما بوجود خواهد آورد .
  4ـ اگر خواب ببينيد الاغ سواري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهاي غير قابل پيش بيني ، شركت خواهيد كرد .


  آهو
  1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهل‌‌ نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.
  2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

  ببر
  1ـ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .
  2ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .
  3ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .
  4ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .
  5ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .
  6ـ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

  بچة گربه
  1ـ اگر زني در خواب ببيند بچة گربه اي زيبا ببيند ، نشانة آن است كه به دام فريب ماهرانه اي كشيده مي شود . اما با تشخيص درست خود را نجات مي دهد . اما اگر در خواب بچه گربه اي كثيف و لاغر ببيند ، علامت آن است كه قرباني بي احتياطي هاي خود خواهد شد .
  2ـ ديدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشكلات كوچك و انزجار آور و زيان مالي دارد .
  3ـ اگر خواب ببينيد بچه گربه ها را مي كشيد ، علامت آن است كه بر نگرانيها و ناراحتيهاي زندگي غلبه خواهيد كرد .
  4ـ اگر خواب ببينيد مار ، بچه گربه اي را مي كشد ، نشانة آن است كه دشمنان سعي مي كينند به شما آسيت بزنند . اما به خودشان آسيب ميرسانند .

  بره
  1ـ اگر خواب ببينيد بره ها در چمنزاري سرسبز بازي مي كنند ، علامت آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در كسب ثروت موفق خواهيد شد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه از طريق فروش محصولات زراعي خود سودي كلان خواهد برد .
  2ـ ديدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پريشاني است .
  3ـ اگر خواب ببينيد روي پشم سفيد بره خونين است ، نشانة آن است كه افرادي بيگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .
  4ـ اگر در خواب بره اي گم كنيد ، علامت آن است كه افرادي خودرأي به فرمان شما گردن مي نهند ، شما بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشيد .
  5ـ ديدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسايش به زور از ديگران سلب خواهد شد .
  6ـ اگر خواب ببينيد بره اي را ذبح مي كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسايش خود عاقبت به سعادت دست مي يابيد .
  7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه براي تأمين فرزندان دچار دردسر خواهيد شد .
  8ـ اگر خواب ببينيد بره ها از پستان مادر خود شير مي مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندي زيبا و دوست داشتني خواهيد شد و دوستاني با استعداد خواهيد يافت .
  9ـ اگر خواب ببينيد گرگ بره اي را مي درد ، علامت آن است كه مردم بيگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشيد .
  10ـ شنيدن صداي بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشي خواهد شد .
  11ـ ديدن بره ها هنگام طوفان زمستاني و بارندگي در خواب ، علامت آن است كه اميد شما به بهبودي اوضاع و روزگاري بهتر به يأس مبدل خواهد شد .
  12ـ اگر خواب ببينيد صاحب بره اي سفيد هستيد ، نشانة آن است كه در محيطي سودبخش و لذتبخش زندگي خواهيد كرد .
  13ـ اگر خواب ببينيد بره اي را ميان بازوان خود گرفته ايد ، علامت آن است كه براي رسيدن به شادماني از خسارست رو برمي گردانيد و خرجهايي فراوان مي كنيد بي آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترين تأسفي بخوريد .
  14ـ اگر خواب ببينيد پشم بره اي را مي چينيد ، علامت آن است كه شخصيتي سرد و پولدوست به دست خواهيد آورد . با همة صداقت بي رحم خواهيد بود .
  15ـ اگر زني خواب ببيند پوست بره اي را مي كند و ناگهان در حين انجام اين كار در مي يابيد كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا مي كند ، نشانة آن است كه در آينده با رفتار خود موجب پريشاني و اندوهگين شدن نزديكان خواهد شد .

  بز
  1ـ اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .
  2ـ اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند .
  3ـ اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد .
  4ـ اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود .

  بزغاله
  ديدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهاي دنيوي افراط مي كنيد و احتمالاً انساني خوش قلب را اندوهگين خواهيد ساخت .

  بزكوهي
  1ـ ديدن بز كوهي در خواب ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما از حد معمول ارتقاع مي يابد و با تلاش زياد به خواسته ها و آرزوهاي خود خواهيد رسيد .
  2ـ اگر دختري خواب ببيند زير پاي بز كوهي خالي مي شود و از كوه مي افتد ، نشانة آن است كه به كسي دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

  بلبل
  1ـ اگر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است .
  2ـ ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .

  بلدرچين
  1ـ ديدن بلدرچين در خواب ، علامت سعادت خوشبختي است .
  2ـ ديدن بلدرچين مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختي بزرگي است .
  3ـ اگر خواب ببينيد بلدرچين شكار مي كنيد ، علامت آن است كه به بهترين دوستان خود حسادت مي ورزيد .
  4ـ خوردن گوشت بلدرچين در خواب ، نشانة آن است كه بيش از حد ولخرجي خواهيد كرد .

  بوقلمون
  1ـ ديدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتي بسيار به دست خواهيد آورد .
  2ـ اگر خواب ببينيد تعدادي بوقلمون براي فروختن به بازار مي بريد ، علامت آن است كه زندگي شما به سمت آسودگي و آرامش پيش خواهد رفت .
  3ـ ديدن بوقلمون بيمار يا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستي دچار خواهيد شد ، و با شرايطي نامساعد و دشوار زندگي خواهيد كرد .
  4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمي و تفنني شادي آفرين به انتظار شماست .
  5ـ ديدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي ناگاه به شهرت خواهيد رسيد .
  6ـ اگر خواب ببينيد براي شكار بوقلمون به طرف آنها تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه با زير پا گذاشتن اصول اخلاقي ثروتي به چنگ مي آوريد .
 2. 6 کاربر پست CATICEF عزیز را پسندیده اند .


 3. Top | #2

  کاربر نمونه

  کاربر قدیمی


  حیوان خانگی
  همستر-فنچ
  محل سکونت
  تهران
  لايك دريافتي
  14
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  3,311
  می پسندم
  12,227
  مورد پسند : 72 بار در 175 پست

  پیش فرض

  مهشيد جون به موقع اين پست رو گذاشتي.ديشب خواب ديدم كه يه گربه بالغ خيلي خوشگل و خوش خط و خال تمام دست و پاهام رو چنگ كشيده و زخم كرده.تعبيرش چيه؟

 4. 2 کاربر پست Parparak عزیز را پسندیده اند .


 5. Top | #3

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  پرستو
  1ـ ديدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگي بين اعضاي خانواده است .
  2ـ ديدن پرستوي زخمي يا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نوميدي شدن است .

  پرنده
  1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، نشانة خوشبختي است .
  2ـ اگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت .
  3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .
  4ـ ديدن پرنده اي زخمي در خواب ، نشانة آن است كه براي فرزند گمراه خود تأسف خواهيد خورد .
  5ـ ديدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختي و پايان وضع نامطلوب زندگي .
  6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسيدن به خواسته هاست .
  7ـ اگر كشاورزي خواب ببيند پرندگان را با تفنگ شكار مي كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است .

  پروانه
  1ـ ديدن پروانه ميان گلها و بر فراز چمنهاي سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كامياب و پيروز خواهيد شد .
  2ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه از دوستاني كه دور از شما زندگي مي كنند توسط نامه يا افرادي كه با آنان ديدار داشته اند ، باخبر خواهيد شد .

  پشه
  1ـ ديدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بيهوده سعي مي كنيد و در مقابل حملات موذيانه دشمنان خود ايستادگي كنيد .
  2ـ اگر خواب ببينيد پشه ها را مي كشيد ، نشانة آن است كه خانواده اي تشكيل خواهيد داد و به ثروت و سعادت دست خواهيد يافت .

  پلنگ
  1ـ اگر خواب ببينيد پلنگي به شما حمله ور مي شود ، نشانة آن است كه در اثر اعتمادي نابجا آيندة خود را خراب خواهيد كرد .
  2ـ كشتن پلنگ در خواب ، نشانة توفيق در كارهاست .
  3ـ ديدن پلنگي در قفس ، علامت آن است كه دشمنان شما را محاصره مي كنند اما نمي توانند زياني به شما برسانند .
  4ـ اگر خواب ببينيد در جنگل ، پلنگها از شما مي گريزند ، نشانة آن است كه در امور عاطفي يا شغلي خود با دردسرهايي مواجه خواهيد شد ، اما با تلاش و پشتكار بر مشكلات فايق خواهيد شد .
  5ـ ديدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است كه فردي نادرست امتياز و منافع شما را به چنگ مي آورد .

  تمساح
  1ـ ديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد .
  2ـ اگر خواب ببينيد بر پشت تمساح پا مي گذاريد ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر مي افتيد و براي رهايي از آن بايد تلاش زيادي كنيد .

  توله سگ
  1ـ ديدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهرباني با افراد معصوم و بي سرپرست را هدف اصلي خود قرار مي دهيد . دوستاني صميمي خواهيد يافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
  2ـ ديدن توله سگهاي كثيف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظايفي سخت و رنج آور را به دوش خواهيد گرفت .

  جغد
  1ـ شنيدن صداي بم جغد در خواب ، علامت آن است كه به دنبال سلامت و شادماني مرگ فرا خواهد رسيد .
  2ـ ديدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهايي از بيماريي شديد يا خطر مرگ است .
  3ـ ديدن جغدي بر شاخه هاي درخت ، نشانة آن است كه دشمنان پنهاني در بدنام كردن شما مي كوشند .

  جوجه
  1ـ خواب جوجه هايي كه تازه از تخم در آمده اند خستگي از مسئوليتهاي بسيار است كه سرانجام معلوم مي شود پذيرفتن مسئوليتها به نفع زندگي شما بوده است .
  2ـ ديدن جوجه هايي كه پر و بالي در آورده اند ، دلالت بر آن دارد كه بي آنكه به كار جسماني بپردازيد در كارهاي خود موفقيت به دست مي آوريد .
  3ـ اگر خواب ببينيد جوجه ها به آشيانه مي روند ، دلالت بر آن دارد كه كسي مي خواهد شما را به درد سر بياندازيد .
  4ـ اگر خواب ببينيد مشغول خوردن خوراك جوجه هستيد ، نشانة آن است كه در امر عشق و كار بلا تكليف مي مانيد .

  جوجه تيغي
  1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنايي با دوستان جديد را با سردي رد مي كنيد .
  2ـ اگر دختري خواب جوجه تيغي ببيند ، علامت آن است كه احساسات و تأثيرات منفي را از خود دور مي كنيد.

  جيرجيرك
  1ـ شنيدن صداي جيرجيرك در خواب ، نشانة‌ شنيدن اخبار غم انگيز است . شايد خبر مرگ دوستي را مي شنويد .
  2ـ ديدن جيرجيرك در خواب ، علامت دست به گريبان شدن با فقر و تنگدستي است .


 6. 3 کاربر پست CATICEF عزیز را پسندیده اند .


 7. Top | #4

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  چكاوك
  1ـ اگر خواب ببينيد چكاوكها در حال پروازند ، علامت آن است كه براي رسيدن به هدفي متعالي خودخواهي را كنار مي گذاريد و محاسن پسنديده اي به دست مي آوريد .
  2ـ اگر خواب ببينيد صداي آواز چكاوكها را در حين پرواز مي شنويد ، نشانة آن است كه در كار خود پيشرفت مي كنيد و خانة خود را تغيير مي دهيد .
  3ـ اگر خواب ببينيد چكاوكها ب سمت زمين مي آيند و آواز مي خوانند ، دلالت بر آن دارد كه هنگامي كه سرمست از شادماني هستيد ، اندوه ژرفي بر شما چيره مي شود .
  4ـ ديدن چكاوك زخمي يا مرده در خواب ، نشانة اندوه و مرگ است .
  5ـ كشتن چكاوك در خواب ، علامت آن است كه با گستاخي و بي ادبي به فرد بيگناهي حمله ور مي شويد .
  6ـ اگر خواب ببينيد چكاوكي گرد شما پرواز مي كند و روي سر شما مي نشيند ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما روي خوش نشان خواهد داد .
  7ـ اگر خواب ببينيد چكاوكها را به دام انداخته ايد ، علامت آن است كه به راحتي در اجتماع احترام و مقام به دست خواهيد آورد .
  8ـ ديدن چكاوكها در حين دانه چيدن در خواب ، نشانة برداشت محصولاتي فراوان است .

  حشرات
  1ـ ديدن حشرات در خواب ، علامت بيماري مسري است و نزديك شدن دشمنان .
  2ـ اگر دختري در خواب حشرات را ببيند ، نشانة سختي و ناراحتي است .
  اما اگر در خواب حشرات را بكشد يا از خود براند ، علامت آن است كه با دانايي و استعداش به آنچه كه مي خواهد دست مي يابد .

  حشرات موذي
  ديدن حشرات موذي هنگام خزيدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بيماري و دردسرهاي فراوان زندگي خلاص خواهيد كرد .

  حلزون
  1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي قرار خواهيد گرفت .
  2ـ پا نهادن روي حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمي بداخلاق معاشرت خواهيد كرد .

  خر
  1ـ اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند .
  2ـ اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .
  3ـ اگر خواب ببينيد سوار بر خر شده ايد ، علامت آن است كه از سرزمينهاي بيگانه ديدار خواهيد كرد و از راههاي پر فراز و نشيب و ناهموار خواهيد گذشت .
  4ـ اگر در خواب ديگران را سوار بر خر ببينيد ، علامت آن است كه زندگي همراه با مشقت است و ارث و ميراث اندكي به شما خواهد رسيد .
  5ـ اگر خواب ببينيد ريش سفيدان قوم سوار بر خر سفر مي كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عياشي و خودخواهي بر حذر مي دارند و موجب مي شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنيد .
  6ـ خر سواري در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نيرو در مقابله با دشمنان است . و اينكه زنان شرور موجب دردسر مي شوند .
  7ـ اگر در خواب خري به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطي نامشروع داريد و از برملا شدن اسرار نگرانيد
  8ـ اگر خواب ببينيد افسار خري را در دست گرفته ايد ، علامت آن است كه زناني را كه از چاپلوسي لذت مي برند به راه درستي هدايت مي كنيد .
  9ـ اگر خواب ببينيد كودكان خرسواري مي كنند ، علامت تندرستي و سر به راه بودن فرزندان است .
  10ـ اگر در خواب از روي خر به زمين بيافتيد ، علامت آن است كه در زندگي دچار نوميدي و شكست مي شويد ، اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، نشانة اختلافات و جدايي است .
  11ـ ديدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غيرقانوني و شهرتراني ، از چنين هوسهايي اشباع خواهيد شد .
  12ـ اگر خري بيگانه ميان خرهاي آشنا ببينيد ، نشانة آن است كه ارث كلاني به شما مي رسد .
  13ـ اگر خواب ببينيد خري به شما هديه مي دهند يا خري مي خريد ، علامت آن است كه به مقامي رفيع دست مي يابيد ، اگر مجرد باشيد ازدواج موفقي خواهيد كرد .
  14ـ ديدن خر سفيد در خواب نشانة ثروتي زياد و پايدار است كه با آن مي توانيد به تحقيقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به جمعي وارد مي شود كه سالها آرزوي آشنايي با آنها را داشت .

  خرچنگ
  1ـ ديدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است كه به شما ثروتي بخشيده خواهد شد .
  2ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ مي خوريد ، نشانة آن است كه در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگي كشيده خواهيد شد .
  3ـ اگر خواب ببينيد گوشت خرچنگ را در سالاد ريخته ايد ، نشانة آن است كه دستيابي به ثروت و موفقيت تغييري در دست و دل بازي شما نمي دهد ، از زندگي لذتهاي فراوان خواهيد برد .
  4ـ اگر خواب ببينيد براي صرف غذا دستور مي دهيد خوراك خرچنگ برايتان بياورند ، نشانة آن است كه زيردستاني خواهيد داست و به مقام برجسته اي دست خواهيد يافت .
  5ـ اگر در خواب خرچنگي را در آبهاي شيرين ببينيد ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ خواهيد خورد .

  خرس
  1ـ ديدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه دنباله رو باشيد ، با شكست مواجه خواهيد شد .
  2ـ اگر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ، نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي است .
  3ـ اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

  خرسقطبي
  1ـ ديدن خرسهاي قطبي در خواب ، علامت آن است كه بدبختي با لباسي زيبا به شما نزديك خواهد شد . بزرگترين دشمنان با رفتاري دوستانه مي خواهند شما را فريب بدهند . رقبا نيز مي كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .
  2ـ ديدن پوست خرس قطبي در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است

  خرگوش
  1ـ ديدن خرگوش در خواب ، نشانة تغييرات مساعد در زندگي است و به دست آوردن سود بيشتر از قبل .
  2ـ ديدن خرگوشهاي سفيد در خواب ، علامت وفاداري در امور عاشقانه است .
  3ـ ديدن خرگوشها در حال جست و خيز ، علامت آن است كه بچه ها در شادماني شما نقش مهمي ايفا خواهند كرد .

  خرگوش صحرايي
  1ـ اگر خواب ببينيد خرگوش صحرايي از شما فرار مي كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آميزي چيز باارزشي را از دست مي دهيد . اما اگر در خواب خرگوش را بگيريد ، نشانة آن است كه در بحث با ديگران پيروز مي شويد .
  2ـ اگر خواب ببينيد خرگوشها را دست آموز مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستي بي استعداد اما منظم پيدا خواهيد كرد .
  3ـ ديدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ دوستي است .
  4ـ اگر خواب ببينيد سگها به دنبال خرگوشها مي دوند ، علامت آن است كه بين دوستانتان مشاجره و اختلاف روي مي دهد و شما ميانجي مي شويد تا ديگر بار روابط دوستانه بين آنها حكمفرما شود .
  5ـ اگر خواب ببينيد به طرف خرگوشي تيراندازي مي كنيد ، علامت آن است كه براي گرفتن حق خود به خشونت متوسل مي شويد .

  خروس
  1ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد .
  2ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .
  3ـ ديدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك مي گوييد .
  4ـ ديدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقايعي تأسف بار در آينده مي دهد .

  خروس جنگي
  1ـ ديدن خروس جنگي در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهيد بود .
  2ـ ديدن خروس جنگي بيمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهايي سخت و سرد قرار خواهيد گرفت و به منافع شما زيان خواهد رسيد .

  خفاش
  1ـ ديدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصيبت و بد بختي است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسيد . خواب خفاش نشانة مرگ پدر يا مادر شما نيز هست يا از دست دادن يكي از اعضاي بدن خود يا كور شدن .
  2ـ ديدن خفاش سفيد در خواب ، علامت مرگ كودكي است .

  خوك
  1ـ ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما دگرگونيهايي ايجاد مي شود.
  2ـ ديدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پيدا مي كنيد .
  3ـ ديدن ماده خوك و خوكهاي تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهاي خود پيشرفت خواهيد كرد .
  4ـ شنيدن صداي خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسي احساس نوميدي خواهيد كرد .
  5- اگر خواب ببينيد به خوكها غذا مي دهيد . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصي شما افزوده خواهد شد .
  6- اگر خواب ببينيد خوك خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه با انجام كارهايي دشوار ، ثروت قابل ملاحظه اي گرد مي آوريد .
  7ـ ديدن خوكي چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفيقي مطلوب در زندگي خواهيد داشت .
  8ـ اگر خواب ببينيد خوكي در گل و لاي حركت مي كند ، علامت آن است كه معاشريني مردم آزار خواهيد داشت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه دوستي حسود ولي ثروتمند خواهد يافت .


 8. 2 کاربر پست CATICEF عزیز را پسندیده اند .


 9. Top | #5

  کاربر نمونه

  کاربر قدیمی


  حیوان خانگی
  i
  محل سکونت
  SHZ SHIRAZ
  لايك دريافتي
  9
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  1,663
  می پسندم
  777
  مورد پسند : 54 بار در 19 پست

  پیش فرض

  گربه نيست

 10. کاربر مقابل پست amir2amir عزیز را پسندیده است:


 11. Top | #6

  کاربر موثر

  کاربر موثر


  حیوان خانگی
  گربه و سگ
  لايك دريافتي
  7
  لايك كرده
  1
  نوشته ها
  354
  می پسندم
  555
  مورد پسند : 34 بار در 11 پست

  پیش فرض

  سگ چی؟

 12. کاربر مقابل پست pddl عزیز را پسندیده است:


 13. Top | #7

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  دلفين
  ديدن دلفين در خواب ، نشانة آن است كه شما هم چنان مسئوليت سابق خود را در دولت خواهيد داشت .

  رتيل
  1ـ ديدن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بياورند .
  2ـ كشتن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسي فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .

  روباه
  1ـ اگر خواب ببينيد به دنبال روباهي مي دويد ، علامت آن است كه درگير معاملات نا مطمئن خواهيد شد و همچنين به روابط عاطفي مخاطره آميزي مبتلا خواهيد گشت .
  2ـ اگر خواب ببينيد روباهي دزدانه وارد حياط خانة شما مي شود ، نشانة آن است كه نسبت به روابط دوستانة شما حسادت مي ورزند . مراقب باشيد ، با زيركي مي خواهند به شهرت شما آسيب وارد كنند .
  3ـ كشتن روباه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري موفق مي شويد .

  زاغ
  ديدن زاغ در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلاف و جروبحث خواهيد شد .

  زالو
  1ـ ديدن زالو در خواب ، علامت آن است كه دشمنان منافع شما را تصاحب مي كنند .
  2ـ اگر خواب ببينيد براي درمان بر تنتان زالو مي اندازيد ، علامت آن است كه يكي از اعضاي خانوادة شما دچار بيماري دردناكي خواهد شد .
  3ـ اگر خواب ببينيد بر تن ديگران زالو مي اندازيد ، علامت آن است كه دوستان برايتان دردسري فراهم خواهند ساخت .
  4ـ اگر خواب ببينيد زالو شما را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه در مكانهاي غيرمنتظره خطري تهديدتان مي كند . به اين خطا توجه كافي داشته باشيد!
  5ـ ديدن چند زالو در خواب ، علامت شادماني و موفقيت در زندگي است . و همچنين رفتن به سفرهايي لذتبخش .

  زنبور
  1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .
  2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد .
  3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت .

  سگ
  1ـ اگر در خواب سگي شرور ببينيد ، نشانة دشمن و زندگي سخت و غيرقابل تغيير است .
  2ـ اگر خواب ببينيد سگي خود را دوستانه به شما مي مالد ، علامت منفعت بسيار و دوستاني پايدار است .
  3ـ اگر خواب ببينيد سگي از نژاد اصيل داريد ، علامت آن است كه به ثروت زيادي دست مي يابيد .
  4ـ اگر خواب ببينيد سگي شكاري از روي رد پا به جستجوي شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه اي مي افتيد و احتمال دارد در زندگي سقوط كنيد .
  5ـ ديدن سگهاي كوچك در خواب ، علامت آن است كه انديشه هاي شما منشأ بي اهميتي دارد .
  6ـ اگر خواب ببينيد سگي شما را گاز مي گيرد ، علامت همدمي است كه در زندگي شما فتنه جويي مي كند .
  7ـ ديدن سگ نحيف و كثيف در خواب ، دلالت بر بيماري كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .
  8ـ اگر خواب ببينيد سگها نمايش مي دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به ياري شما مي شتابد .
  9ـ اگر در خواب صداي پارس سگ بشنويد ، نشانة شنيدن اخباري است كه شما را پريشان و مضطرب مي سازد
  10ـ اگر خواب ببينيد كه سگها روباه يا شكار ديگري را دنبال مي كنند ، علامت فعاليت بسيار در تمام زمينه هاي زندگي است .
  11ـ ديدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهي و كوته فكري است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه نامزدش بيش از اندازه خودخواه است .
  12ـ اگر در خواب از ديدن سگ بولداگ بزرگي بترسيد ، علامت آن است كه مي خواهيد زندگي خود را از حد معمول ارتقاع دهيد . دچار مشكلاتي خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبي ازدواج خواهي كرد .
  13ـ شنيدن صداي خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فريبكار قرار خواهيد گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .
  14ـ شنيدن صداي زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ يا جدايي طولاني بين دوستان است .
  15ـ شنيدن غرش سگها هنگام جنگيدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما پريشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهيد خورد .
  16ـ اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهري دوستانه ببينيد كه ناگاه به سوي هم بر مي گردند و دندانهاي خود را شنان مي دهند و با هم مي جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنيوي با دردسر روبرو خواهيد شد
  17ـ اگر خواب ببينيد سگ سفيدي دوستانه به شما نزديك مي شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگي پيروز مي شويد . اگر دختري چنين خوابي ببيند نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد .
  18ـ خواب سگي كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ، چند كار را هم زمان انجام دهيد . معمولاً در يك شاخه پيش رفتن موفقيتي بيشتر به همراه دارد ، كسي كه آرزو دارد در هر كاري توفيق يابد بايد نسبت به چنين خوابي بيشتر تأمل كند .
  19ـ اگر سگ هاري در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما به موفقيت نمي انجامد و شايد به بيماري خطرناكي مبتلا شويد .
  20ـ اگر سگ هاري در خواب شما را گاز بگيرد ، علامت آن است كه يكي از افراد مورد علاقة شما در آستانة ديوانگي است و احتمال دارد اتفاق رقت باري رخ دهد .
  21ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي سفر مي كنيد و سگي به دنبال شما مي آيد ، علامت يافتن دوستاني وفادار و پيمانهاي موفقيت آميز است .
  22ـ ديدن سگي كه شنا مي كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوي شادي و سعادت پيش مي رويد .
  23ـ اگر خواب ببينيد سگي گربه اي را شكار مي كند ، علامت معاملات سودآور و تفريحات غيرمنتظره است .
  24ـ اگر در خواب ببينيد سگي ماري را شكار مي كند ، علامت پيروزي و موفقيت است .

  سنجاب
  1ـ ديدن سنجاب در خواب ، نشانة پيروزي در كارها و يافتن دوستاني سازگار وصميمي است .
  2ـ كشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادماني اعضاي خانواده است .
  3ـ دست آموز كردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادماني اعضاي خانواده است .
  4ـ اگر خواب ببينيد سگي در پي گرفتن سنجابي است ، نشانة آن است كه با دوستان خود اختلاف پيدا خواهيد كرد .

  سنجاقك
  1ـ ديدن سنجاقك در خواب ، علامت آن است كه در اثر بدبختي بيش از اندازه به ديگران وابسته خواهيد شد .
  2ـ اگر در خواب كسي دربارة سنجاقك از شما سوالاتي بكند ، علامت آن است كه در زمان اكنون و آينده شاهد وقايع شگفت انگيزي خواهيد بود .
  3ـ اگر زني در خواب سنجاقك ببيند ، نشانة آن است كه همسري تندخو خواهد داشت .

  سوسك
  اگر خواب ببينيد سوسكي روي بدن شما راه مي رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهي تنگ دست و بيمار خواهيد شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشيد ، دلالت بر سعادت و زندگي پرثمر دارد .

  شاهين
  1ـ ديدن شاهين در خواب ، نشانة آن است كه ديگران به پيشرفت و موفقيت شمابا حسادت مي نگرند .
  2ـ اگر دختري خواب شاهين ببيند ، نشانة آن است كه كسي به او تهمت خواهد زد .

  شپش
  1ـ ديدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بيماري درد آور نگرانيهاي ديگر است .
  2ـ ديدن شپش روي ساقة گياهان در خواب ، نشانة قحطي و زيانهاي ديگر مالي است .
  3ـ ديدن شپش بر بدن خود يا ديگري در خواب ، علامت آن است كه با نزديكان خود رفتار نامساعد و تندي خواهيد كرد .
  4ـ اگر خواب ببينيد شپش مي گيريد ، نشانة آن است كه به بيماري دچار مي شويد و آن بيماري را به ديگران نيز سرايت مي دهيد .

  شتر
  1ـ اگر خواب ببينيد شتري در حال كشيدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترين اميدهاي شما را بر باد خواهد داد .
  2ـ اگرخواب ببينيد شتري از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارايي فراواني از طريق استخراج مهدن به دست خواهيد آورد .
  3ـ اگر گله شتري در خواب ببينيد ، علامت آن است كه از بستر بيماري با سلامت بر مي خيزيد و همان زمان كه فكر مي كنيد ديگر كسي به ياري شما نخواهد آمد ، افرادي براي امداد به نزد شما خواهند آمد .

  شتر مرغ
  1ـ ديدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است كه پنهاني به ثروت اندوزي خواهيد پرداخت ، هم زمان با اين كار نسبت به زنان رفتاري حقارت آميز در پيش مي گيرند .
  2ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانة آن است كه با سرماية خود قادر مي شويد به سفرهاي گوناگون برويد و بر دانش گسترده اي چيره شويد .

  شته
  اگر خواب ببينيد گياهي را شته زده است ، نشانة آن است كه خبر مرگ دوستان در راه است .

  شير
  1ـ ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .
  2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .
  3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .
  4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .
  5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .
  6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد .
  يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .
  7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .
  8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .
  9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .
  10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .
  11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .
  12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .
  13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد .


 14. 4 کاربر پست CATICEF عزیز را پسندیده اند .


 15. Top | #8

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  طوطي
  1ـ اگر خواب ببينيد طوطي ها تندتند حرف مي زنند ، علامت آن است كه كارهايي بيهوده و بي ثمر خواهيد كرد. و دوستان به بد گويي كشيده خواهند شد .
  2ـ ديدن طوطي ها در مكانهاي طبيعي خود ، نشانة صلح ميان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بين آنهاست .
  3ـ اگر دختري خواب ببيند طوطي دارد ، نشانة آن است كه نامزدش معتقد است او زني ستيزه جو است .
  4ـ اگر خواب ببينيد سعي مي كنيد به طوطي حرف زدن بياموزيد ، نشانة آن است كه در مسايل خصوصي خود دچار مشكلي خواهيد شد .
  5ـ ديدن طوطي در خواب ، نشانة تنها ماندن در محيط اجتماعي است

  عقاب
  1ـ اگر خواب ببينيد عقابي بالاي سر شما پرواز مي كند ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي بزرگ خود به سختي مي كوشيد و عاقبت به آرزوهاي خود دست مي يابيد .
  2ـ اگر خواب ببينيد عقابي بر قلة كوهي دوردست فرود مي آيد ، علامت آن است كه به بالاترين مقام ممكن در كشور دست خواهيد يافت .
  3ـ ديدن جوجه هاي عقاب در آشيانه ، علامت معاشرت با مردمي والامقام و همچنين كسب ثروت و استفاده از سخنهاي عاقلانة دوستان خود است .
  4ـ اگر خواب ببينيد عقابي شكار كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترين آرزوهاي خود خواهيد رسيد و بر دشمنان خود فاتح خواهيد شد و ثروت بي كراني بدست مي آوريد .
  5ـ اگر خواب ببينيد گوشت عقاب مي خوريد ، نشانة داشتن اراده اي قوي است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمي كند . شما به زودي صاحب ثروتي كلان خواهيد شد .
  6ـ ديدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودي مقام وثروتي كه داريد از چنگتان در مي آورند .
  7ـ اگر خواب ببينيد به پشت عقابي سوار شده ايد ، نشانة آن است كه براي كسب دانش و ثروت طي مسافرتي طولاني به سرزميني ناشناخته مي رويد و به هدف خود دست مي يابيد .

  عقرب
  ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد .

  عنكبوت
  1ـ ديدن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و دقت ، كارهاي خود را پيش خواهيد برد و ثروتي گرد خواهيد آورد .
  2ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي تار مي تند ، نشانة آن است كه زندگاني شاد و ايمني خواهيد داشت .
  3ـ كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پيدا خواهيد كرد .
  4ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهيد كشيد .
  5ـ اگر خواب ببينيد چند عنكبوت از تارهاي خود آويخته اند ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي مناسب ، ثروت ، سلامتي و دوستاني مساعد برخوردار خواهيد بود .
  6ـ ديدن عنكبوتي بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتي به دست بياوريد .
  7ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ به همراه عنكبوتي كوچك به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه تا مدتي كاميابي و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختي شما را به گونه اي نابود مي سازند .
  8ـ اگر خواب ببينيد از عنكبوتي بسيار بزرگ مي گريزيد ، نشانة آن است كه ثروتي را از كف خواهيد داد .
  9ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي بسيار بزرگ به طرف شما مي آيد و شما او را مي كشيد ، نشانة آن است كه مقام مناسبي به چنگ مي آوريد . اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شويد ديگر بار زنده مي شود و به دنبال شما مي گذارد ، علامت آن است كه وضعيت متزلزل مادي ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .
  10ـ اگر دختري خواب ببيند عنكبوتهاي طلايي در اطراف او حركت مي كنند ، علامت آن است كه شادماني زندگيش افزايش مي يابد و با دوستاني تازه آشنا خواهد شد .

  غاز
  1ـ اگر در خواب احساس كنيد صداي غاز شما را ناراحت مي كند ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببينيد ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدريج اضافه خواهد شد .
  2ـ اگر در خواب غازها را ميان علفزاري ببينيد ، علامت موفقيت حتمي است .
  3ـ ديدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زيان و ناراحتي رنج خواهيد كشيد .
  4ـ اگر فرد عاشقي در خواب غاز ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش شايستگي و لياقت دارد .
  5ـ اگر خواب ببينيد غازي را دزدكي با خود مي بريد ، علامت آن است كه ملكي به شما مي رسد و به ثروت خواهيد رسيد . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارايي شما است .

  فاخته
  1ـ ديدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزيزي است و پايان تساويهاي زندگي .
  2ـ اگر خواب ببينيد فاخته اي آواز مي خواهند ، نشانة آن است كه براي يكي از اعضاي خانوادة شما تصادفي رخ مي دهد . اين خواب دلالت بر بيماري و مرگ عزيزي دارد .

  فيل
  1ـ اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .
  2ـ ديدن تعدادي فيل در خواب ، نشانة فراوان است . ديدن فيلي تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمينان به نفس و استوار زندگي خواهيد كرد .
  3ـ اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت .

  قاطر
  1ـ اگر خواب ببينيد سوار قاطر شده ايد ، نشانة آن است كه به كارهايي مشغول خواهيد شد كه نگراني و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .
  2ـ اگر خواب ببينيد سوار بر قاطر به مقصد خود رسيده ايد ، علامت آن است كه مبلغ قابل توجهي پاداش خواهيد گرفت .
  3ـ اگر دختر در خواب قاطر سفيدي ببيند ، نشانة آن است كه با فردي خارجي و ثروتمند ازدواج خواهد كرد . فردي كه با او سليقه مشتركي ندارد .
  4ـ اگر دختري خواب ببيند چند قاطر بدون افسار حركت مي كنند ، نشانة آن است كه فرد مورد علاقة او به خواستگاريش نخواهد آمد .
  5ـ اگر خواب ببينيد قاطري به شما لگد مي زند ، نشانة آن است كه ازدواج كردن و مسايل عاشقانه بكلي نوميد خواهيد شد .
  6ـ ديدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است كه مقام اجتماعي شما تنزل خواهد يافت و عهدها شكسته خواهد شد .

  قرقاول
  1ـ ديدن قرقاول در خواب ، نشانة پيوندهاي محكم بين دوستان است .
  2ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است كه حسادت و حرفهاي همسرتان باعث مي شود روابط خود را با دوستان قطع كنيد .
  3ـ اگر خواب ببينيد قرقاولي را با شليك تيري شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي آسايش خود را به آسايش دوستان ترجيح مي دهيد .

  قناري
  1ـ اگر خواب ببينيد قناري در اطرافتان پرواز مي كند ، علامت آن است كه ترسي بيمارگونه از آينده شما را در بر خواهد گرفت .
  2ـ ديدن قناري بيمار يا مرده در خواب ، علامت آن است كه از حماقت افراطي شخصي رنج خواهيد برد .

  قو
  1ـ ديدن قو بر آبهاي آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك تجاربي شعف انگيز كسب مي كنيد
  2ـ ديدن قوي سياه بر آبهاي زلال ، نشانة آن است كه از عملي نامشروع لذت خواهيد برد .
  3ـ ديدن قوي مرده در خواب ، علامت آن است كه از زندگي خود ناراضي و بيزار خواهيد شد .
  4ـ ديدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه به زودي به آرزوهاي شيرين و دلپذير خود دست خواهيد يافت .

  قوچ
  1ـ اگر خواب ببينيد قوچي شما را تعقيب مي كند ، علامت آن است كه زندگي شما را بدبختي تهديد خواهدكرد
  2ـ اگر خواب ببينيد قوچي به آرامي مشغول چرا كردن است ، علامت آن است كه دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بيشترين تلاش را خواهند كرد .

  قورباغه
  1ـ اگر در خواب قورباغه اي بگيريد ، نشانة آن است كه از خودتان به درستي مراقبت نمي كنيد و احتمال دارد بيمار شويد .
  2ـ ديدن قورباغه در سبزه ها ، علامت آن است كه دوستي آرام و محرم اسرار خواهيد يافت .
  3ـ اگر زني در خواب قورباغه اي بزرگ ببيند ، علامت آن است كه با مردي ثروتمند كه همسر خود را از دست داده است و فرزنداني نيز دارد ، ازدواج خواهد كرد .
  4ـ ديدن قورباغه ها در جاهاي باتلاقي ، علامت آن است كه به لطف ديگران از دردسر خلاص مي شويد .
  5ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است كه از معاشرت با برخي مردم چيزي نصيبتان نمي شود و خوشيها زودگذرند .
  6ـ شنيدن صداي قورباغه در خواب ، علامت آن است كه به رفت و آمد با دوستان ادامه مي دهيد و سرانجام مي فهميد اين رفت و آمدها ثمرة خوبي برايتان دربر ندارد .


 16. کاربر مقابل پست CATICEF عزیز را پسندیده است:


 17. Top | #9

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  كانگورو
  1ـ ديدن كانگورو در خواب ، نشانة آن است كه دشمني مي كوشد شما را در موقعيت خطرناكي قرار دهد .
  2ـ اگر خواب ببينيد كانگورو به شما حمله مي كند ، علامت آن است كه آبرويتان در خطر قرار خواهد گرفت .
  3ـ اگر در خواب كانگورويي را بكشيد ، علامت آن است كه بر دشمنان و موانعي كه بر سر راه شما ايجاد مي شود پيروز خواهيد شد .
  4ـ ديدن مخفيگاه كانگورو در خواب ، علامت آن است كه در راه صحيحِ كسب موفقيت قرار مي گيريد .

  كبوتر
  1ـ اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد .
  2ـ شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد .
  3ـ ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند .
  4ـ ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است .
  5ـ ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است .
  6ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد .
  7ـ ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد .
  8ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي به شما مي رساند و نامه خبر از محكوميت شما مي دهد ، علامت آن است كه شما يا يكي از نزديكان به بيماري سختي مبتلا مي شويد و از نظر مالي زيان فراواني خواهيد ديد .
  9ـ اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .
  10ـ اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .
  11ـ ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب است .

  كرگدن
  1ـ ديدن كرگدن در خواب ، علامت آن است كه با ضرر عظيمي روبرو خواهيد شد و مشكلات نهاني بسياري خواهيد داشت .
  2ـ كشتن كرگدن در خواب ، نشانة آن است كه شجاعانه بر موانعي كه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهيد كرد .

  كرم
  1ـ ديدن كرم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابيري افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .
  2ـ اگر دختري خواب ببيند كه كرم ها روي تن او مي خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگيِ پر تجمل و مادي است . اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قيد و بندهاي مادي رها مي سازد و در پي كسب اخلاقيات معنوي و متعالي خواهد رفت .
  3ـ اگر خواب ببينيد از كرمها براي طعمة ماهيگيري استفاده مي كنيد ، علامت آن است كه با ابتكار از نيروي دشمنان خود در جهت رسيدن به منافع خود بهره مي گيريد .

  كك
  1ـ ديدن كك در خواب ، نشانة آن است كه از دسيسه هاي نزديكان خود برافروخته مي شويد و در صدد تلافي برمي آيد .
  2ـ اگر زني خواب ببيند كك او را مي گزد ، علامت آن است كه افرادي به ظاهر دوست به او تهمت مي زنند .

  كلاغ
  1ـ ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است .
  2ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .
  3ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد .

  كنه
  1ـ اگر خواب ببينيد كنه ها بر تن شما مي خزند ، نشانة آن است كه اوضاع مالي شما نابسامان خواهد شد .
  2ـ اگر خواب ببينيد كنه اي را روي بدن خود له مي كنيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خائن آزار خواهيد ديد .
  3ـ ديدن كنه هاي بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است كه دشمنان با بيرحمي مي كوشند ثروت و دارايي شما را به تصرف خود درآورند .

  گاو
  اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست .

  گربه
  1ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
  2ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
  3ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
  4ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
  5ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
  6ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
  7ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
  8ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانة‌ زيان مالي است .
  9ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
  10ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است .

  گرگ
  1ـ ديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنند .
  2ـ اگر خواب ببينيد گرگي را مي كشيد ، علامت آن است كه دشمنان موذي خود را شكست خواهيد داد .
  3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

  گنجشك
  1ـ ديدن گنجشك در خواب ، نشانة آن است كه زندگي شما لبريز از عشق و آسايش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهاي غم انگيز ديگران گوش مي سپارد و با بخشندگي به ديگران ، محبوبيتي به دست مي آوريد .
  2ـ ديدن گنجشكي زخمي در خواب ، نشانة اضطراب و پريشان خاطر شدن است .

  گورخر
  1ـ ديدن گورخر در خواب ، نشانة آن است كه به كارهاي متنوع علاقمند خواهيد شد .
  2ـ ديدن گورخر وحشي در خواب ، نشانة آن است كه به راهي پا خواهيد گذاشت كه هنگام پايان آن چندان خرسند نخواهيد بود .
  گوزن
  1ـ ديدن گوزن در خواب ، علامت يافتن دوستاني درستكار و حقيقي است .
  2ـ اگر فرد جواني در خواب گوزن ببيند ، علامت وفاداري در عشق است .

  گوسفند
  1ـ چيدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي خود سود فراواني به دست خواهيد آورد .
  2ـ ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .
  3ـ اگر خواب ببينيد گوسفندان گله اي مريض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملي شدن نقشه هايتان نوميد خواهيد شد .
  4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را ناديده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

  لاك پشت
  1ـ ديدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه اي باعث مي گردد شرايط كار شما بهبود يابد .
  2ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادي مصالحه آميز خرسند خواهيد شد .

  ماديان
  1ـ اگر خواب ببينيد ماديان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقيت به دست مي آوريد . و دوستاني مأنوس خواهيد يافت . اما اگر خواب ببينيد ماديانها در مرتع خشك و لم يزرعي پرسه مي زنند ، علامت آن است كه به تنگدستي دچار خواهيد شد . اما با اين وجود دوستاني صميمي در كنار خود خواهيد داشت .
  2ـ اگر دختري خواب ببيند ماديانها در مراتع مشغول چرا هستند ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزنداني تندرست خواهد شد .

  مار
  1ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
  2ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
  3ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
  4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
  5ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
  6ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
  7ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .
  8ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
  9ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
  10ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
  11ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .
  12ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
  13ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
  14ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
  15ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
  16ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعداً پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
  18ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد .

  مارمولك
  1ـ اگر خواب ببينيد مارمولكي را مي كشيد ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي آوريد . اما اگر موفق نشويد مارمولك را بكشيد و مارمولك از دستتان فرار مي كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفي با شكست مواجه خواهيد شد .
  2ـ اگر زني خواب ببيند مارمولكي از روي دامن او راه مي رود يا او را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي به او روي مي آورد . همسر او در اثر حادثه اي معلول خواهد شد . و او براي گذراندن زندگي با تمامي تلاش و جديت فراوان تنها درآمدي ناچيز عايدش خواهد شد .

  ماهي
  1ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
  2ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
  3ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  4ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
  5ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
  6ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
  7ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است .

  مرغ
  ديدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستاني ديگر ، گرد هم جمع مي شوند .

  مرغابي
  1ـ اگر خواب ببينيد مرغابي هاي وحشي بر رودخانه اي آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دريا به مسافرتي خواهيد رفت .
  2ـ اگر مرغابيهاي سفيد را در خواب كنار مزرعه اي ببينيد ، علامت آن است كه محصول خوبي خواهيد داشت .
  3ـ اگر خواب ببينيد مرغابي شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه براي اجراي نقشه اي شغل خود را تغيير مي دهيد .
  4ـ اگر خواب ببينيد مرغابيها هدف تير قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصي شما دخالت مي كنند .
  5ـ اگر در خواب مرغابيها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه ازدواج خواهيد كرد و صاحب فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي جديد خواهيد خريد .

  ملخ
  1ـ اگر خواب ببينيد ملخي روي سبزيجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان به بهترين ثمرة زندگي شما چشم دوخته اند . ديدن ملخي بر سبزيجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگي تجربه اي تلخ خواهيد اندوخت و به بيماري مبتلا خواهيد شد .
  2ـ اگر ملخي را بين خود و خورشيد در حال پرواز ببينيد ، علامت آن است كه به دردسري خواهيد افتاد كه بايد آن را حل و فصل كنيد . اگر خواب ببينيد توجه افرادي را به ملخ ها جلب مي كنيد ، علامت آن است كه كارهاي خود را با دقت انجام نمي دهيد .
  مورچه خوار
  1ـ ديدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهيد كوشيد دوست خود را در فضايي شادمان نگاهداريد .

  موش
  1ـ ديدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگي و بي وفايي دوستان است . كارها وضعيت دلسرد كننده اي خواهد داشت .
  2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پيروزي بر دشمنان است .
  3ـ اگر خواب ببينيد موشها از شما فرار مي كنند ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما بي ثمر خواهد ماند .
  4ـ اگر دختري خواب موش ببيند ، نشانة آن است كه دشمناني پنهاني دارد كه به او نيرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببيند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاري رسوا خواهد شد .

  ميمون
  1ـ ديدن ميمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم رياكار براي پيشبرد اهداف خود چاپلوسي شما را مي كنند .
  2ـ ديدن ميمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترين دشمنان شما به زودي نابود خواهند شد .
  3ـ اگر دختري خواب ميمون ببيند ، نشانة آن است كه چون نامزدش به بي وفايي او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند .
  4ـ اگر زني در خواب به ميموني غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقي اسرار او را فاش خواهد كرد . 18. 2 کاربر پست CATICEF عزیز را پسندیده اند .


 19. Top | #10

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  cat
  محل سکونت
  Shiraz - IRAN
  لايك دريافتي
  2
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  573
  می پسندم
  4,130
  مورد پسند : 56 بار در 11 پست

  پیش فرض

  نهنگ
  1ـ اگر خواب ببينيد نهنگي به يك كشتي نزديك مي شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظايف متعدد ، ثروتي از كف مي دهيد .
  2ـ اگر خواب ببينيد نهنگي به كشتي نزديك مي شود و ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه وظايفي كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به سرانجام خواهيد رساند .
  3ـ اگر خواب ببينيد نهنگي كشتي را واژگون مي سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصيبتها خواهيد افتاد .

  يوزپلنگ
  1ـ اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .
  2ـ اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانة‌ آن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .
  3ـ اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه احتمالاً افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .
  4ـ شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد . با افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .
  5ـ ديدن يوزپلنگي چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدي گريبانتان را خواهد گرفت .


 20. کاربر مقابل پست CATICEF عزیز را پسندیده است:


صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین

LinkBacks (?)

 1. 12th April 2014, 06:54 PM
 2. 20th September 2013, 08:22 AM
 3. 17th September 2013, 07:45 PM
 4. 8th January 2013, 11:25 AM
 5. 7th January 2013, 03:52 AM

Visitors found this page by searching for:

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب کلاغ

دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب گربه سفید

گاز گرفتن سگ در خواب

تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب سگ گاز گرفتن

دیدن مارمولک در خواب

تعبیر خواب نیش زدن عقرب

تعبیر خواب کلاغ سیاه

تعبیر خواب بچه گربه

دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب سگ سیاه

تعبیر خواب نیش زدن رتیل

تعبیر خواب سگ و گربه

تعبیر خواب ماهی سیاهتعبیر خواب گوزنتعبیر دیدن گرگ در خوابتعبیر خواب غازتعبیر دیدن سگ در خوابتعبیر خواب رتیل سیاهديدن گربه در خواب‏تعبیر خواب شکار خرگوش‏تعبیر خواب نیش زدن مارتعبیر خواب عنکبوت سیاهتعبير خواب كلاغتعبیر مارمولک در خوابتعبیر خواب دیدن گربه تعبیر گاز گرفتن سگ در خوابتعبیر دیدن مارمولک در خوابتعبیر خواب دیدن گرگتعبیر خواب کشتن عقربدیدن اسب در خوابتعبیر خواب موش سیاهتعبیر خواب کشتن مارتعبیر خواب سگ دیدنتعبیر خواب اسبدیدن بوقلمون در خوابتعبیر خواب شیر حیوانتعبیر خواب کلاغ مردهتعبیر خواب دیدن میمونتعبیر خواب کبوتر سفیدتعبیر خواب ماهی مردهتعبیر خواب کره اسبدیدن گربه درخوابدیدن میمون در خوابتعبیرخواب گازگرفتن سگ تعبیر خواب سگ وحشیتعبير خواب ذبح كردنتعبیر خواب دیدن مارتعبیر خواب عقابتعبیر خواب شیر دادن به گربهتعبیر خواب اسب سیاهتعبیر خواب دیدنتعبیر خواب جغد سفیدتعبیر خواب بچه شیرتعبیر خواب گربه وحشیتعبیر خواب مار مولکتعبیر خواب خرس قطبیتعبیرخواب کلاغ مارمولک تعبیر خواب تعبیر خواب خوک سفیدتعبیر دیدن شیر در خوابدیدن شتر در خوابدیدن موش در خوابتعبیر دیدن اسب در خوابعقرب درخواب چه تعبیری داردتعبیر خواب دیدن سگتعبير خواب گربه مردهتعبیر خواب حمله گربهکشتن سگ در خوابتعبیر دیدن موش در خوابتعبیر خواب مارمولک سبزتعبیر خواب مارمولک در خوابتعبیر دیدن عقرب در خوابتعبیر خواب خرگوشتعبیر خواب حمله ماردیدن کرم در خوابتعبیر خواب جوجه سیاهتعبیر خواب تخم کبوترتعبیر خواب گوسفند سفیدتعبير خواب رتیلتعبیر خواب حمله شیرتعبیرخواب اسب سفیدتعبیر خواب شیر دادن به حیواندیدن مارمولک در خواب نشانه چیستتعبیر خواب دیدن گرازتعبير خواب بچه گربهتعبير خواب نيش زدن رتيل تعبير خواب شير جنگلتعبیر دیدن دلفین در خوابتعبير خواب كلاغ سياهتعبیر خواب گاز گرفتن سگ سیاهدیدن اسب سیاه در خوابتعبیر خواب موش و مارمولکتعبیرخواب گربه سفیدتعبير گربه سفيدتعبیر دیدن تمساح در خوابتعبير خواب گربه سياه

کلمات کلیدی این موضوع

تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با پرشین پت
جهت ارتباط با مديران پرشین پت مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .
Email : persianpet@gmail.com
SMS : 10000128394214
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556