مبارزه با بیماری‌های دامی ناممکن شده است


مشاور اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت و گو با دامپزشک با انتقاد از این موضوع خاطرنشان می‌کند: نداشتن پروتکل‌های درمانی در حوزه دامپزشکی سبب شده است که در بحث مبارزه با بیماری‌های مختلف، نسخه هر دامپزشک با دامپزشک دیگر تفاوت داشته باشد و وخامت شرایط تا جایی پیش رود که مرغدار و تولیدکننده نیز وارد پروسه علاج و درمان‌های دامپزشکی شده و آنها نیز برای خود نسخه‌های متفاوتی می‌پیچند!نوذر فروردین همچنین می‌افزاید: این ناهماهنگی‌ها و عدم پیروی از یک نظام یکپارچه درمانی باعث می‌شود کنترل بیماری‌ها با مشکل مواجه شود و خسارات مادی فراوانی به سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌های دامی وارد شود و پروسه ریشه‌کنی برخی از بیماری‌ها نیز بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر شود.گفتنی است اقدام جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در تدوین نظام یکپارچه درمان‌های انگلی و واکسیناسیون دام کوچک گرچه اقدام شایسته‌ای به‌نظر می‌رسد اما هنوز طیف گسترده‌ای از بیماری‌های حوزه دامپزشکی و جمعیت بزرگی از دام کشور وجود دارد که تحت پوشش پروتکل‌های درمانی ویژه قرار نگرفته است و این موضوع می‌تواند یکی از ریسک‌ها و خطرهای سرمایه گذاری در بخش تولید دامی باشد.