سلام خدمت تمام پرشین پتی های گل این تاپیک هم جنبه شوخی داره هم اینکه بچه باهم بیشتر اشنا میشنبهترین :

زن ذلیل ترین فردپرشین پت:

شوهر ذلیل ترین فرد پرشیت پت:

گوشبل ترین:

اسپمزن ترین:

عاشق ترین:

معتاد ترین:

وراج ترین:

وفا دار ترین:

بدترین :

چندش ترین :

با مرام ترین :

فعال ترین :

پر شور ترین :

شوخ ترین :

گیج ترین :

زرنگترین :

پخمه ترین :

با حال ترین :


عصبی ترین :

مدیر ترین :

خسیس ترین :

گشنه ترین :

بی جنبه ترین :

جاش خالی ترین ( منظور جاش تو تالار خالیه ) :

بود و نبود ترین ( منظور بودو نبودش تو تالار فرقی نمیکنه ):

کج و کوله ترین :

مهربون ترین :

نوسنده ترین :

رفیق ترین :

نا رفیق ترین :

بی ادب ترین :

مودب ترین :

هنرمند ترین :

بی خاصییت ترین :

چت روم کن ترین : (منظور چت روم کردن تاپیک هاست ) :