این برف روب دستی یکی از پیشرفته ترین پاروهایی است که انسان تاکنون ساخته است!در کنار سادگی با طراحی سیستم چرخشی که می بینید، خطرات ناشی از حملات قلبی احتمالی و آسیب های جسمانی هنگام برف روبی را کاهش می دهد چرا که اهرم قابل تنظیم متناسب با وزن و قد برف روب دارد.البته ساخت دستگاه حاوی گاز برف خور نیز قابل توجه است.
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
پیشرفته ترین پاروی دستی تاریخ! +عکس
اخبار گوناگون - خبرآنلاین