گربه ها به شرح زیر وا گذار می شوند:

photo.jpg

گربه ی نر، نزدیک دو سال،عقیم شده،واکسن زده شده،کاملا دستی،با هیچ گربه ای جور نمی شه،و گربه های دیگه رو می زنه....

photo(1).JPG

گربه ی ماده،نزدیک سه سال،عقیم شده،نیازمند به حیاط،زیاد دستی نیست

photo(2).jpg

بچه گربه ی 4 ماهه،درمان انگلی شده،متولد شده در منزل.جنسیت (؟)


گربه های فوق گربه های حمایتی در اصفهان بوده که به دلیل ازدیاد و کمبود جا برای کمک به گربه های نیازمند واگذار می شوند،
در صورت تمایل با بنده (بهزاد) تماس حاصل فرمایید
شماره تماس:
0913-873-8328
0930-855-8286

بهزاد