یورونیکودون (نام علمی: 'Euronychodon') (به معنی دندان پنجه دار)، یک دایناسور گوشت‌خوار مربوط به دورهٔ کرتاسه پسین می‌باشد که در ۹۲ تا ۷۰ میلیون سال پیش می‌زیست. سنگوارهٔ این دایناسور در پرتغال کشف شده‌است و در سال ۱۹۹۱ به وسیله میگوئل تلس آنتونس و دنیس سیگوگنیو-راسلنام‌گذاری شد.[۱] گونه خاص این جنس یورونیکودون پورتوکالنسیس نام دارد.[۲][۳]
یورونیکودون
محدوده زمانی: کرتاسه پسین
۹۲ تا ۷۰ میلیون سال پیش

PreЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
بالاراسته: دایناسورها
سرده: یورونیکودون
تلس آنتونس و سیگوگنیو-راسل، ۱۹۹۱
گونه
یورونیکودون پورتوکالنسیس تلس آنتونس و سیگوگنیوراسل، ۱۹۹۱