گیگانتسپینوسور (نام علمی: 'Gigantspinosaurus') (به معنی سوسمار خاردارغول پیکر)، یک دایناسور گیاه‌خوار مربوط به دورهٔ ژوراسیک پسین می‌باشد که در ۱۶۱ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش می‌زیست. سنگوارهٔ این دایناسور در زیگونگ، چین کشف شده‌است و در سال ۱۹۹۲ به وسیله اویانگ نام‌گذاری شد.[۱] گونه خاص این جنس گیگا نتسپینوسور سیچواننسیس نام دارد.[۲][۳]
گیگانتسپینوسور
محدوده زمانی: ژوراسیک پسین
۱۶۱ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N

گیگانتسپینوسور
بازسازی از گیگانتسپینوسور
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
بالاراسته: دایناسورها
سرده: گیگانتسپینوسور
اویانگ، ۱۹۹۲
گونه
گیگا نتسپینوسور سیچواننسیس اویانگ، ۱۹۹۲