من یک سگ ۴ ماهه دارم . هفته دیگه میام ایران ولی امارات قبول نکرد که با من بیاد تو کابین
تو سایت گمرک هم نوشته که ورود سگ از طریق باربری ممنوع هست
حالا من چکار بایر بکنم؟؟؟
لطفاکمک کنید ...