BUBBLE-EYE :
------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Black Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Red and White Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Red Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Calico Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

------------------------------------------------------------------------------------------------
Black and White Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tri-colour Bubble-eye :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tri-colour Bubble-eye with borsai fin :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

----------------------------------------------------------------------------------------------
Red and White Bubble-eye with borsai fin :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

------------------------------------------------------------------------------------------------
Red Bubble-eye with borsai fin :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

------------------------------------------------------------------------------------------------
Green Bubble-eye with borsai fin :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red And White Bubble-eye with Dorsal Fin :

معرفی تصویری گلد فیش چشم حبابی


منبع:انجمن های گفتگوی نیک صالحی