بچه خبر خبر

یه دختریی نزدیک خونمون با گرفتن فقط20 تومن 3 ساعت سگ رو میگردونه

من جسی جدیدمو بهش یدم اما فقط میگه روزی یکی وباید وقت بگیری

هرکی می خواد بگه که من بش بگ و برتون ا زش وقت بگیرم