سرنخ بیماری‌های انسان در ژنوم مگس

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مگس معمولی یا خانگی می‌تواند ناقل 100 بیماری از جمله بیماری که منجر به کوری می‌شود، باشد؛ این نوع مگس به گسترش بیماری‌ها کمک می‌کند، چراکه حشره در تماس مدوام با لاشه‌ها، زباله، مواد سپتیک مانند باکتری، ویروس و کرم‌های نواری است.مگس خانگی از غذاهای انسان نیز استفاده کرده و از قابلیت پروازی مناسبی برای فرود بر روی موادغذایی برخوردار است.

این حشره ناقل پاتوژن‌های بسیاری است، چراکه از مواد مایع یا نیمه‌مایع – اغلب مدفوع – تغذیه می‌کند؛ مگس با مصرف مداوم موادغذایی، مقدار زیادی مدفوع به همراه پاتوژن‌های حامل را در مدت چند ثانیه تخلیه می‌کند.

برخلاف انسان، مگس خانگی با این سبک زندگی کثیف دچار بیماری نمی‌شود.محققان دانشگاه کورنل مطالعه‌ای را انجام دادند تا بررسی کنند که آیا استفاده از این توانایی مگس خانگی برای انسان نیز قابل استفاده است.

توالی ژنوم شش مگس خانگی ماده با توالی ژنوم مگس میوه Drosophila melanogaster مقایسه و بخش‌های منحصربفرد دی‌ان‌ای مگس خانگی شناسایی شدند.
با مقایسه دی‌ان‌ای مگس معمولی با مگس میوه، ژن‌هایی که مگس معمولی را به پاتوژن مقاوم می‌سازد، کشف شدند؛ نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مگس خانگی دارای تعداد ژن‌های ایمنی بیشتری در مقایسه با مگس میوه است که آنها را در برابر پاتوژن‌های مختلف مقاوم می‌کند.همچنین کد منحصربفردی شناسایی شد که امکان حل کردن زباله‌ها از جمله مدفوع را فراهم می‌کند.

اطلاعات درخصوص این ژن‌ها به حل مشکل فضولات انسانی و بهبود کیفیت محیط زیست منجر خواهد شد.

نتایج این مطالعه در مجله Genome Biology منتشر شد.