Fbi و حیوان آزاری به مثابه «جرم علیه جامعه»
دیده بان حقوق حیوانات: مامورین اجرای قانون شکنجه حیوانات، کم توجهی منجر به قتل، و ایجاد آگاهانه حریق را به سایر خلافکاریهای انسان تشبیه می کنند.حیوانات حالا یک هم پیمان جدید دارند، این را FBI می گوید.به گزارش دیده بان حقوق حیوانات این سازمان در هفته جاری اعلام کرد که انواع آزار و اذیت حیوانات را بطور مرتب ردیابی و تحت گزارش جرم یکسان، که آمارهای ملی در برخی از بدترین انواع جرم را تنظیم می کند، بروزرسانی خواهد نمود. این حرکت، که در واقع آزار و اذیت حیوانات را بعنوان «جرم علیه جامعه» می داند، آن را در سطح مشابه ای با تخلف از قانون می انگارد که قتل، حمل مواد مخدر، ایجاد حریق و تهاجم در آن جای دارند و تمام سازمانهای دولتی مجری قانون و سایر سازمانها را ملزم به درک بهتر شدت و ماهیت این جرم ها می نماید تا بتوانند بهتر راه حلها را مشخص نمایند.FBI در حال حاضر چهار نوع آزار و اذیت حیوانات را دنبال می کند: بی توجهی ساده و آشکار، شکنجه و آزار آگاهانه، آزار و اذیت منظم نظیر جنگ بین سگها یا خروسها و آزار جنسی حیوانات. طبق گفته های سخنگوی FBI، استفان جی. فیشر، این جرمها قبلا زیرمجموعه طبقه وسیعی از «سایر تخلفات» بودند.آنچه اکنون FBI بعنوان خشونت علیه حیوانات تلقی می کند به شرح زیر است:هرگونه اقدام عمدی، دانسته یا از روی بی دقتی که منجر به بدرفتاری یا کشتن حیوان بدون علت مشخص شود نظیر شکنجه، عذاب، فلج کردن، نقص عضو، مسمومیت یا رها کردن. تمام این موارد شامل اقامه دعوی دال بر تامین رسیدگی از قبیل پناهگاه، غذا، آب، و مراقبت در صورت مصدومیت یا بیماری هستند; انتقال یا حبس حیوان به شیوه ای که باعث مصدومیت یا مرگ او شود; باعث دعوای یک حیوان با دیگری شود; تحمیل زیاد و تکراری درد یا محرومیت غیرضروری بطور مثال استفاده از وسایلی برای کتک یا صدمه زدن به یک حیوان; این تعریف شامل اجراهای مناسب حیوانات برای نمایش یا ورزش، استفاده از حیوانات برای غذا، شکار، ماهیگیری یا صید قانونی نمی شود.FBI می گوید طی سال ۲۰۱۵ تغییرات ضروری بر روی سیستم گزارش دهی حوادث ملی اعمال خواهد کرد، تا توسط سازمانهای دولتی مجری قانون برای گزارش حوادث و بازداشتها در کل کشور استفاده شود. فیشر می گوید: سپس، FBI به جمع آوری اطلاعات در مورد آزار حیوانات در ژانویه سال ۲۰۱۶ می پردازد. پس از آن، این اطلاعات بخش منظمی ازگزارشهای آماری جرم خواهند بود که توسط FBI بصورت سالیانه منتشر می شوند.اما پشت پرده این عشق تازه پیدا شده FBI به بچه های سگ چه چیزی نهفته است؟انجمن کلانترهای ملی، بطور مثال، آمار مربوط به آزار و اذیت حیوانات را روش مهمی در درک سایر جرایم شامل خشونت خانوادگی و برخورد با سگهای مامور می داند.اَمی اون، مسوول روابط عمومی موسسه رفاه حیوانات که همراه با انجمن کلانترهای ملی از طرح آمارهای بهتر گزارش دهی جرم خشونت نسبت به حیوانات طی ۱۲ سال گذشته طرفداری کرده است می گوید: «جمع آوری این اطلاعات سازمانهای دولتی مجری قانون و سایر محققین را قادر می سازد تا عوامل مرتبط با آزار حیوان را بشناسند. این آمار خصوصیات مرتکبین آزار و نیز زمان و مکان جرمها را آشکار می سازد. با این اطلاعات، مجری قانون قادر خواهد بود هم با در نظرگرفتن خشونت نسبت به حیوانات و هم آن دسته از جرمهایی که برای آنها این خشونت بعنوان یک نشانه استفاده می شود، گرایشها را ردیابی، خط مشی را برنامه ریزی و برای اقدامات مداخله گرانه راه حلها را مشخص نماید.»اَمی اون اضافه می کند که بیشتر خشونتهای انسانی رابطه نزدیکی با آزار حیوانات دارند. برای مثال، مطالعات یافته اند که آزار حیوان و آزار خانوادگی بطور نزدیکی با هم عجین هستند.جان گودوین، مدیر خط مشی خشونت نسبت به حیوانات جامعه انسانی آمریکا می گوید: «بروزرسانی گزارش جرم یکسان خلاء اطلاعاتی را پر خواهد کرد. سازمانهایی نظیر ما سعی می کنند ردپایی از طبقات متعدد جرمهای خشونت نسبت به حیوانات را از طریق بریده جراید و ارتباطاتی که مقامات قضایی مختلف داریم بایگانی کنیم، اما هیچ کس ابزار لازم برای انجام آن به معنی واقعی ندارد. FBI تنها موجودیتی است که می تواند این کار را با این وسعت انجام دهد. اکنون آنها در حال شروع این کار هستند.»