به گزارش «پرشین خودرو»، همسترها گونه‌ای از جوندگان هستند و جانوری پگاه‌رو است و در طول روز زیرزمین باقی می‌ماند تا مورد حمله شکارچیان قرار نگیرد. این جانور در طبیعت بیرون در درجهٔ اول از دانه‌ها، میوه‌ها و گیاهان تغذیه می‌کند و پس از آن گاهی به سراغ حشرات زیر زمین می‌رود.
این جانور دارای جیب دهانی است به گونه‌ای که تا شانه‌هایش کشیده شده‌ است و از آن برای جابجایی مواد خوراکی در هنگامی که در پناهگاهش زندگی می‌کند استفاده می‌کند.
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر
زندگی زیبای همسترها+ تصاویر