معرفی و دانلود کتاب «راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی»

می خواهید درباره تغییرات اقلیمی (یا گرمایش زمین)، یعنی بزرگ ترین چالش زیست محیطی تاریخ بشر، اطلاعات موثق و بروزی داشته باشید؟
«راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی» یک کتاب کوچک جیبی است که این موضوع پیچیده را به زبان ساده بیان می کند.


نویسنده یک محقق و کنشگر، آموزگار و شاعر در زمینه تغییرات اقلیمی است و در این کتاب به تشریح تغییرات اقلیمی و زمینه آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ می پردازد. این کتاب همچنین می کوشد نشان دهد که مقابله با تغییرات اقلیمی چگونه ممکن است و برای مشارکت در آن چه می توانیم بکنیم

لطفا کلیک کنید