شناسایی 10 آنتی‌بادی جدید برای مقابله با سرطانبه گزارش سرویس علمی ایسنا، استخراج این آنتی‌بادی‌ها بسیار ساده بوده و درعین حال دارای عملکرد موثری هستند؛ آنتی‌بادی‌ها با مهار تشکیل عروق خونی نزدیک تومور، باعث مسدود کردن اکسیژن و مواد مغذی به تومور می‌شوند.


محققان دانشگاه آرهوس عملکرد این آنتی‌بادی‌ها را بر روی موش‌های آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار دادند.
آنتی‌بادی‌ها اقدام به خنثی کردن اثرات مواد سیگنال‌دهی منتشر شده توسط سلول‌های سرطانی به عروق خونی می‌شوند؛ از این طریق جریان خون به تومور مسدود شده و روند رشد و گسترش تومورهای بدخیم متوقف می‌شود.تومور اکسیژن و مواد مغذی را از دست داده و به حالت خفته درمی‌آید؛ اگر جریان خون دوباره برقرار شود، تومور رشد کرده و در بدن گسترش پیدا می‌کند.


این آنتی‌بادی‌ها در محیط آزما