مونا فرجاد عکس هایی از خودش در کنار حیوان خانگی اش با نام غنچه را منتشر کرده است.
گویا وی این گربه را پیدا کرده و مدتی است که از این گربه نگهداری می کند.عکس های خانم بازیگر مونا فرجاد از خودش و حیوان خانگی اش غنچه خانم

عکس های خانم بازیگر مونا فرجاد از خودش و حیوان خانگی اش غنچه خانم

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ