مشرق: دو برادر دوقلوی ایتالیایی موفق به گرفتن یک ماهی ۱۲۷ کیلویی در رودخانه «پو» افتاده است؛ به گفته «دینو» ماهی حدوداً ۳۰ ساله بود و این نوع ماهی می‌تواند ۵۰ سال عمر کند.

صید ماهی 127 کیلویی از رودخانه +عکس

صید ماهی 127 کیلویی از رودخانه +عکس


صید ماهی 127 کیلویی از رودخانه +عکس

صید ماهی 127 کیلویی از رودخانه +عکس