دوشنبه در باغوحش کپنهاک یک جفت شیر نر و ماده و دو توله ١٠ ماهه کشته شدند تا جا برای گروه جدید شیر باز شود مسئول باغ وحش میگوید : ما خیلی وقت است که میدانستیم باید نسل جدید از شیر در باغ وحش به قدرت برسه , این دو شیر پیر بودند و باید جای خود را به نسل جدید میدادند
آخه مگه مجبورید حیوونا رو توی باغ وحش بذارید ؟؟؟؟؟؟؟ که بعدشم اینجوری بکشیدشون ؟؟؟؟؟؟؟؟ خب انسانا حیوونای حیات وحش رو نبینن.چی میشه واقعا ؟