زیست نیوز- تصور یک خفاش کوچک با پتو مقداری نامتعارف و عجیب است! اما در شرق استرالیا یک کلینیک دامپزشکی وجود دارد که در آن می توانید تعداد زیادی خفاش کوچک را در بهترین سطح ممکن نگهداری، مشاهده کنید. در این مرکز خفاش های کوچکی که مادر خود را از دست داده اند تحت نظر قرار دارند و همچنین تعدادی خفاش بالغ نیز که از بیماری مخصوص خفاش ها همانند گزش کنه در رنج هستند، تحت درمان قرار دارند.


این پتوهای گرم و نرم کوچک، بهترین جایگزین آغوش مادر برای این خفاش های یتیم محسوب می شوند. اگر تا کنون تصورمان درباره خفاش ها به سمت موجوداتی ترسناک و بد ذات متمایل بوده شاید با حضور در این مرکز و مشاهده تصاویری متفاوت از این جاندار کمی تغییر عقیده بدهیم. گفتنی است استرالیا منزلگاه 100 گونه مختلف از خفاش است.


بیمارستان خفاش ها