کشف گونه نادری از عنکبوت که تغییر رنگ می‌دهدبه گزارش سرویس علمی ایسنا، یک عنکبوت خرچنگی ماده دارای نوار سفید از این توانایی نادر خود برای پنهان شدن از قربانیانش مانند زنبورها و حشرات دیگر یا حتی شکارچی‌ها استفاده کرده و روی گلها تغییر رنگ می‌دهد.


محققان تاکنون این قابلیت را تنها در نوع ماده این عنکبوت‌ها مشاهده کرده‌اند که بسته به زمینه، به رنگ زرد یا سفید در می‌آیند.
محققان از نرم‌افزار فتوشاپ برای ثبت و اندازه‌گیری فرآیند تغییر رنگ چندین گونه عنکبوت ماده استفاده کردند. این پژوهش همچنین به ثبت تفاوت‌های جنسی و رفتارهای باروری پرداخت.

به گفته محققان، این نوع از عنکبوت‌های خرچنگی یکی از شدیدترین نمونه‌های تفاوت اندازه جنسی را در میان تمام حیوانات نمایش می‌دهد. گونه ماده این عنکبوت‌ها 20 برابر بزرگتر از گونه نر آن هستند.
این یافته‌ها در مجله Ecological Entomology منتشر شده است.