ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium
ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium

سلسله:
Animalia

شاخه :
Chordata

رده :
Mammalia

فرو رده:
Eutheria


راسته :
Perissodactyla

فرو راسته:
Ceratomorpha

بالا خانواده:
Rhinocerotoidea

خانواده :
Rhinocerotidae

جنس:
Elasmotherium


گونه :
3 گونه شناخته شده دارد:

E. caucasicumE. chaprovicumE. sibiricum
اسم: نام این پستاندار ما قبل تاریخ ، Elasmotherium است.
دوران زمين شناسي :
اواخر دوره پلیوسن
Pliocene
تا اواسط یا اواخر دوره پلیستوسن
Pleistocene


محدوده زماني:
از 2.6 میلیون سال تا 50 هزار سال پیش

محدوده مكاني زندگي:
بومی منطقه اوراسیا بوده

وضعيت حفاظت :
منقرض شده است.

ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium
ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium

طول :
درازی بدن گونه
E. sibiricum به بیش از 4.5 متر می رسیده است در حالیکه طول بدن گونه E. caucasicum دست کم 5 متر بوده است.


ارتفاع :
قامت گونه
E. sibiricum
از زمین تا شانه ها بیشتر از 2 متر بوده است.

وزن:
چیزی حدود 3.6 تا 4.5 تن

دندان ها:
ساختار دندان ها ثابت می کنند که جانور، از گیاهان تغذیه می کرده است.

ساير اطلاعات :
ایلاسموتریوم در واقع از گونه های منقرض شده کرگدن های عظیم الجثه ما قبل تاریخ است. هر دو گونه E. sibiricum و E. caucasicum جثه ای هم اندازه ماموت های پشمالو داشته اند و از کرگدن های پشمالوی امروزی بسیار بزرگتر بوده اند. این کرگدن ها شاخ کلفت، ضخیم و بزرگی داشته اند که از آن برای دفاع، جفت یابی، راندن رقبا از میدان، روفتن برف از روی علف ها به هنگام زمستان و حفاری برای پیدا کردن آب و ریشه گیاهان استفاده می کرده اند. آنها پاهایی بلندتر از سایر کرگدن ها داشته اند و به همین دلیل می توانستند به راحتی در دشت ها بتازند و همانند اسب ها یورتمه بروند.


مقياس با انسان و سایر کرگدن ها:

ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium
ایلاسموتریوم، هیولای تک شاخ / Elasmotherium


منبع :
www.prehistory.com