خمیازه کشیدن در میان پرندگان هم مسری است ‌به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، حتما شنیده‌اید که خمیازه کشیدن در میان انسان‌ها و بعضی از حیوانات مسری است. در حال حاضر محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا در میان پرندگان هم این موضوع مسری است؟


تاکنون تصور می‌شد که خمیازه کشیدن در میان انسان، سگ، شامپانزه و موش اتفاق می‌افتد و به عنوان یک عمل غیر ارادی شناخته شده که مسری است. مسری بودن خمیازه در انسان به علت همدلی فرد با دیگران اتفاق می‌افتد.اندرو گالوپ، سرپرست این تحقیق اظهار کرد: این تحقیق، نخستین شواهد تجربی از خمیازه مسری در میان گونه‌های غیر پستاندار است.


مرغ عشق، پرنده بومی استرالیاست و با این حال اغلب در قفس نگهداری می‌شود. این حیوانات بسیار اجتماعی هستند.در این بررسی، محققان پرندگان را در دو آزمایش مختلف مورد بررسی قرار دادند و به نتایجی دست یافتند. نتایج این تحقیقات نشان داد خمیازه، نه تنها در میان پستانداران، بلکه در میان پرندگان هم مسری است و زمانی که پرنده‌ای خمیازه می‌کشد، پرنده دیگر هم

خمیازه می‌کشد که این امر نشان از حس همدلی در میان پرندگان دارد.


یافته‌های این بررسی در مجله Animal Cognition منتشر شده است.