هنرمند معروف اهل نروژ به نام استفان Siverud با خلاقیت جالب خود و برای مدت 1 سال از انواع حلزون ها مختلف و در مکان های مختلف نقاشی های رنگین کمانی زیبا و طرح های زیبا رو روی پوسته آنها پیاده سازی

کرده و عکس های زیبایی رو از این حلزون های نقاشی شده گرفته است که ما در سایت ایران مطلب تصاویر این حلزون های نقاشی شده رو برای شما به نمایش گذاشتیم که در ادامه مشاهده می کنید

نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون


نقاشی های زیبا و دیدنی روی حلزون