کافه جغدها در توکیو، ژاپن یکی از مجمعه کافه هایی است که برای حیوانات طراحی شده و در توکیو از این نوع کافه هایی که برای حیوانات مختلف طراحی می شود بسیار زیاد است. این کافه جدید جغدها امکاناتی رو

برای صاحبان جغد ها و قوش و عقاب ها فراهم می کند تا صاحبان انها بتوانند به راحتی با آنها استراحت کنند و آزادانه با آنها عکس بگیرند و با دوستان هم نوع خودشون هم آشنا بشن. در این کافی شاپ افراد معمولی

هم که جغد ندارند برای گرفتن عکس با این حیوانات به این کافی شاپ جالب می آیند. ما در سایت ایران مطلب تصاویر این کافی شاپ جالب مخصوص جغدها رو برای شما به نمایش گذاشتیم که مشاهده می کنید

کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)


کافی شاپ برای جغد ها (عکس)