سلام
یکی از دوستای من رفته بود بیابون یه بچه دلیجه پیدا کرده بود و با خودش اورده بود
من ازش گرفتم که نبره یهو بفروشه ، زنگ زدم محیط زیست شهرمون اصلا تحویلم نگرفتن ، گفتن ببر ولش کن به ما هم بدی ولش میکنیم
الان یکی دو هفتس که دارم بهش غذا میدم، تقریبا خوب غذا میخوره، دل مرغ و گوشت گاو و گوشت مرغ بهش میدم که دل رو از همه بیشتر دوست داره
میترسم ولش کنم بمیره
دو هفته پیش رفتم ولش کنم تو بیابون نتونست بپره ، می دوید بیشتر کف زمین تا بپره
شما میگید چکارش کنم؟