نام علمی : Scincus scincus

نام عمومی: Sandfish (ماسه ماهی )

خانواده: Scincidae

ماسه ماهی / Sandfish / Scincus scincus
ماسه ماهی / Sandfish / Scincus scincus

زیستگاه اصلی : بومی آفریقای شمالی است اما در جاهای دیگر هم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود. عربستان سعودی، عراق و ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که زیستگاه این جانور محسوب می شوند.

وضعیت بدنی: ماسه ماهی بر خلاف بیشتر سقنقورهای حفار، دارای دست ها، پاها و پنجه های کامل و رشد یافته است. انگشتانش تخت اند. در لابلای انگشتانش فلس هایی قرار گرفته اند که حرکت را بر شن های سست، آسان می کنند. بدن نیرومنش استوانه ای شکل و پوزه اش پهن و تقریباً سه گوش است. حرکتش به سمت جلو و به گونه ای است که به نظر می رسد میان شن ها به شنا مشغول است و نام خود را نیز از همین نحوه حرکت گرفته است. نرها جثه شان از ماده ها بزرگتر است.

طول بدن: حدود 20 سانتیمتر

وضعیت زندگی: ماسه ماهی را در آمریکا و انگلیس می توانید در فروشگاه های حیوانات خانگی بیابید. در واقع با توجه به اینکه این خزنده زیبا، تقریباً گاز نمی گیرد، حیوانی فوق العاده برای بچه ها محسوب می شود.

شکار و تغذیه: در گرمای روز فعال است و بیشتر اوقات زیر سطح زمین، در جست و جوی حشرات است. این جانور می تواند به راحتی لرزش بدن حشرات را به هنگام حرکت احساس و ردیابی کند. در کل همه چیز خوار است و به همان خوبی که سوسک ها و عقرب ها و سایر حشرات را می خورد، گل ها و دانه ها هم در برنامه غذایی اش جای دارند.

تولید مثل: زنده زا است. سقنقور ماده هر بار چند نوزاد کامل را در بدن خود پرورش می دهد و به دنیا می آورد.

منبع : پرندگان فراز