فستیوال "راپا داس بستاس" یا اهلی كردن حیوانات كه عموما حیواناتی همچون اسب و گاو های رام نشده هستند در منطقه "گالیسیای" اسپانیا برگزار شد.


به گزارش فرارو، در این فستیوال كه طبق سنتي 400 ساله به نام "راپا داس بستاس" در منطقه "گالیسیای"انجام مي شود تعداد زیادی از اسب‌هاي رام نشده این منطقه برای رام کردن در یک محوطه بسته رها می‌شوند و سه نفر مرد سعي مي كنند با گرفتن دم و يال اسب‌ها آنها را به زمين بزنند و یالشان را قیچی کنند. این رسم در گذشته های دور برای تصاحب اسب های وحشی منطقه رواج داشته است.


در این جشنواره 400 ساله در 3 روز برگزار می‌شود و در پایان جشنواره اسب‌‌های وحشی دوباره به سرزمین خود در دل کوه‌‌ها و طبیعت بازگردانده می‌شوند. عکس های خبرگزاری فرانسه و رویترز از فستیوال امسال را در زیر می بینید.کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا


کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش در اسپانیا
منبع:فرارو