مشکلات رایجی که از طرف صاحبان پرندگان به خصوص طوطی داران گزارش شده گاز گرفتن
است. طوطیها دارای منقار بزرگ و قوی هستن و گازهایی که بصورت وحشیانه گرفته می شود

صدمات جدی وارد می کند بنابراین بررسی کردن علل گاز گرفتن و تلاش جهت رفع کردن آن
ضروری به نظر می رسد.

چرا پرندگان گاز می گیرن؟

علت هایی که پرندگان گاز می گیرن متعدد هست برای اینکه بتونین با این عادت رفتاری پرنده
مبارزه کنید واجب هست تا دلیل گاز گرفتن پرندتون رو متوجه بشین
شاید دونستن این مطلب جالب باشه که گاز گرفتن جز رفتاری معمولی طوطی ها یا پرندگان دیگر
در حیات وحش نیست. دلیل قوی بودن منقار این پرندگان برای جویدن چوب گرفتن پوب درختان و
بالا رفتن از درخت و حفظ تعادل می باشد. در واقع نوک پرنده مانند دست انسان می باشد.گاز
گرفت عادیست که پرنده در نزد انسانها به دلایل عدم سازگاری به محیط و رفتار انسان پیدا می
کند و به همین دلیل گاز گرفت جز رفتاری ناهنجار یعنی غیر معمول تلقی می شود.

رفتار جوجه پرندگان:

جوجه پرندگان درست مانند نوزاد انسان و سایر حیوانات مانند توله سگ کنجکاو هستن و دوست
دارن محیط اطرافشون رو کشف کنن و برای این کشف با نوکشون امتحان می کنند.معمولا گازگرفتن در جوجه پرندگانی که تکی بزرگ می شن بیشتر است توجه کنید وقتی جوجه ها با همهستن با هم بازی می کنن و در این بازی کردن ها توانایی نوکشون رو امتحان می کنن و متوجهمی شن گاز گرفت عملی دردناک است ولی جوجه تنها شما که همنوعان خودش رو ندیده اطلاعیاز دردناک و بد بودن گاز گرفتن نداره. توله سگها زمانیکه با هم بزرگ می شن اگر خواهربرادر هم دیگرو گاز بگیرن از صدای پارس و نعره متوجه بد بودن کارشون می شن و رفتاربدشون رو عوض می کنن ولی برخلاف سگها طوطیها زمانیکه شما رو بعنوان همبازیشون گازمی گیرن و شما جیغ می زنین از جیغ زدن شما خوششون می یاد و گمان می کنن این بازی برایشما هم مهیج است و توجتون رو جلب می کنه.دلیل دیگه گاز گرفتن که بیشتر با صاحبان جدید پرنده اتفاق می افتد به این ترتیب است که شماپرنده رام شده ای را خریدین و حال قصد دارین مانند صاحب قبلی طوطی یا پرنده که پرنده رو رودستش می آورد اونو رو دستتون بیارین پس دستتون رو جلو می برین این عادت طوطیهاست کهقبل اینکه رو جایی برن از متعادل بودن مکان توسط نوکشون مطمئن شوند و وفتی پرنده نوکشرو جلو می آره شما می ترسی و سریع دستت رو عقب می کشی خوب پرنده تصور می کنه برایتست دست شما دیر اقدام کرده و دفعه دیگه سریعتر و محکمتر دست شما رو تست می کنه.اینسرعت عمل و محکم تست کردن دردناک خواهد بود و شما گمان می کنی پرنده قصد گاز گرفتنداشته در حالیکه متوجه می شه مقصر شما بودی.

ترس:

ترسیدن عامل دیگه گاز گرفت می باشد پرندگان با حیوانات دیگه زمانیکه می ترسن یا حس میکنن دشمن به حریمشون نزدیک شده می جنگن و در این جنگیدن از نوکشون و گاز گرفتناستفاده می کنن دوسنتن این نکته ضروری هست که قفس پرنده در واقع لانه پرنده می باشد وزمانیکه یک غریبه یعنی شما به لانه اش نزدیک می شی پرنده بطور غریزی از محدودش دفاع می
کند.

زمان جفت گیری:

اکثر گونه پرندگان زمانیکه بالغ می شن و تمایل به داشتن جفت پیدا می کنن مهاجم و بد اخلاقمی شن در این زمان پرنده اگر جفت داشته باشد به شدت از جفتش حمایت می کند حتی اگر مدتهاشما را بشناسد اینبار اجازه دست زدن به جفتش را نمی دهد.همچنین حساسیت برای دفاع از لانه بسیار بیشتر می شود .اگر پرنده شما تک است و بالغ شده و می بینین که مهاجمتر از قبل شده به دلیل ترشح هورمونها می باشد و در واقه گاز گرفتن نوعی سخن گفتن با شما و درخواست نیاز کردن است.

بیماری:

زمانیکه پرنده مریض می شود تمایل دارد تنها باشد دقیقا مانند ما انسانها که زمانیکه مریضهستیم از اینکه اطرافمون رو شلوغ ببینیم خوشحال نمی شیم.اگر دیدین پرنده شما که گاز نمیگرفته این کار را شروع کرده و این رکت همراه با تغییرات رفتاری دیگر مانند کم خوردن کمتربازی کردن می باشد بهتر است پرنده را برای چکاب نزد دامپزشک ببرید.

اصلاح کردن گاز گرفتن:

اگر تصمیم به اصلاح رفتار پرنده دارید خوب فکر کنید و ببینید پرنده کی کجا و چرا گاز گرفته یااینبار که گاز گرفت لیست از اتفاقاتی که افتاده تهیه کنید ناخودآگاه موارد گفته شده رو درخواهیدیا فت.زمانیکه پرنده گاز گرفت بازی را متوقف کنید تا متوجه شود گاز گرفتن پاداش ندارد و بعد مطمئنشین تمام نیازهای پرنده را برطرف کردین. مانند گشنه نبودن کافی بودن خواب به اندازه کافیمحبت کردن و دادن تشویقی. زمانیکه پرنده استرس دارد شما توانایی برطرف کردن عادت بد گازگرفتن را ندارید چون پرنده از برطرف شدن نیازهاش توسط شما مطمئن نیست.اگر پرنده کارخوبی انجام داد تشویقش کنید و زمانیکه گاز گرفت اخم کرده و محیط رو ترک کنید.بهتر است جیغنزنید.

برطرف کردن گاز ناشی از ترس:

اگر دلیل گاز گرفتن ترسیدن هست واجب هست که ببینین پرنده از چه کسی یا چه چیزیترسیده.بعضی وقتها از نظر شما اتفاقی نیفتاده مثلا صدای چرخ گوشت یا جاروبرقی برای شماچیز طبیعی هست ولی این صداهای غیر عادی به شدت باعث ترس پرنده شده.یا ممکنه رفتاری ازما سر زده که از انسان دیگه ای نیز سر زده بوده که به آسیب دیدن پرنده منتهی شده و خاطراتبد پرنده دوباره زنده شده.اگر دلیل ترس پرنده را فهمیدین هرگز اون کار را تکرار نکنید.مثلا اگر نمی تونین جارو نکنیدپرنده را به جای دورتر ببرید تا صدای جارو شما را نشنود.در زمان ترس با پرنده با ملایمت حرفبزنید .به مرور پرنده را به چیزی که می ترسه نزدیک کنید و خودتون هم حضور داشته باشین.در اتمام کار به پرنده جایزه بدین به مرور زمان ترس پرنده خواهد ریخت.

نکات دیگر:

اگر مدتی است طوطی شما گاز گرفتن را شروع کرده طوطی را به جای جدید ببرید خواهید دیدطوطی گاز گرفتن را کتوقف می کند چون در محیط جدید تنها چیز آشنا شما هستی و شما را گازنخواهد گرفت این عمل برای آموزش رو دست آوردن پرنده بسیار مفید است معمولا آموزش برایرو دست آوردن در جایی که پرنده مدت ها بوده شروع می شود و پرنده با محیط اطراف آشناییکامل دارد.برای اینکار می تونین خانه دوستان یا حتی دامپزشکی را امتحان کنید.پرندگان توانایی درک حالات صدای شما را دارن زمانیکه پرنده کار اشتباهی می کند سرتان رابالا گرفته و بلند بگین نه فقط دقت کنید در مواقع عادی با پرنده با تن صدای خشن و بلند صحبتنکنید.
در زمان آموزش ها هرگز از تنبیه و خشونت استفاده نکنید.آموزش تنها تا زمانی باید ادامه یابد
که پرنده خواهان باشد و از عصبی و خسته کردن پرنده خودداری کنید.بهترین کار این است پرنده را جایی بزارین که در چشم باشد یعنی به راحتی بتونین ببینینش .اگرپرنده شما عادت گاز گرفتن پیدا کرده بطور جدی اجازه ندین تا روی شانه شما بنشیند چون در اینزمان امکان زدن صورت گوش و چشمهای شما وجود دارد .اگر پرنه رو دست شما بود و گاز گرفت دستتون رو بندازین پایین یا اگر رو شانه بود و گوش یاصورتتون رو گاز گرفت شانه را متمایل به پایین کنید نترسید پرندگان سقوط نخواهد کرد تنها برایچند دقیقه تعادلشان را از دست می دهند و می آموزن که گاز گرفتن باعث می شه تعادلشون بهمبخوره.بعد از این نیز پرنده را در قفس گذاشته و بازی و شادی را تعطیل کنید.منتها مطمئن شین اینهمان چیزی نبوده که پرنده می خواسته ندیدن شما!همچنین از ترک کردن طولانی مدت پرنده خودداری کنید چند دقیقه برای ترک کافی است و دوبارهنزد طوطی خود برگردید

منبع : طوطی های وحش