دوستان سلام ..راستش نمیدونم جایی درست تاپیک زدم یا نه ولی موضوع رو بیان میکنم
من ترس دارم ازین که گربه ام رو بیرون خونه ببرم و یا بخام ببرمش پارک و برای ازادی و بازیش رهاش کنم ..فکر قلاده افتادم ..اما نمیدونم چه کنم ...به نظرتون میشه بهش اعتماد کرد رهاش کنم بازی کنه و خدایی نکرده فرار نکنه یا سرگرم بشه انقدر که ازم دور بشه گم بشه ؟؟
قلاده گزینه خوبیه ؟