وبسایت فردا: در جنگ دو جنگ جهانی زمانی که اسب‌ها به جنگ رفتند، کشاورزان از فیل‌های سیرک برای شخم زدن زمین خود استفاده می‌کردند.

شخم زدن زمین با فیل! +عکس

شخم زدن زمین با فیل! +عکس

شخم زدن زمین با فیل! +عکس

شخم زدن زمین با فیل! +عکس

شخم زدن زمین با فیل! +عکس

شخم زدن زمین با فیل! +عکس