کیسه‌زبانان (Sacoglossa)یا حلزون دریایی نام این موجود غیر عادی می باشد که در دریا های شمال آمریکا زندگی می کنند و لیسه‌های دریایی شیره‌خوار» هم نامیده شده‌اند .یک نوع از حلزون‌های دریایی و لیسه های دریایی کوچک هستند که ویژگی آن‌ها، داشتن تنها یک ردیف دندان است. حدود ۳۰۰ گونه از این کیسه‌زبانان وجود دارند.سوهانک آن‌ها به شکلی درآمده که دندانک‌های آن بتواند به یاخته‌های جلبک‌ها به راحتی

نفوذ کند. برخلاف دیگر پشت‌آبششان، دندانک‌های کیسه‌زبانان پس از فرسوده شدن از بدن آن‌ها خارج نمی‌شود بلکه در هاگ کیسه شکمی حباب دهانی باقی می‌مانند و دوباره جذب بدن می‌شوند.برخی از گونه‌های کیسه‌زبان،دیسه دزد هستند یعنی پس از آن‌که جلبک‌ها را خوردند سبزدیسه یا کلرو پلاست آن‌ها را در درون بافت‌های خود نگه داشته و از فتوسنتزی که این سبزدیسه‌ها انجام می‌دهند به نفع خود استفاده می‌کنند. این ویژگی در میان جانوران بسیار نادر است. به خاطر این ویژگی، به حلزون‌های کیسه‌زبان، حلزون‌های «با سوخت خورشیدی» هم گفته‌اند.کیسه‌زبانان به دو کلاد دسته‌بندی می‌شوند: خانواده‌های صدف‌دار که حلزون


های حبابک دار نامیده می‌شوند و خانواده‌های بی‌صدف که پلمه آب ششان نام دارند.


حلزون کیسه زبان
حلزون کیسه زبان
حلزون کیسه زبان
حلزون کیسه زبان
حلزون کیسه زبان
حلزون کیسه زبان


topnop