علل تیرگی نوک عروس هلندی

در برخی از نژاد های عروس هلندی به خصوص در نژادهای خاکستری ، زمانی که جوجه عروس شما در سنین پایینی به سر می برند دارای نوکی بسیار روشن و مایل به کرم هستند.

این نوک بسیار شفاف بوده به طوری که نور به سادگی از هر دو لایه ی نوک عبور می کند.

عروس جوجه دارای نوکی بسیار نرم بوده و به همین دلیل در این سنین کمترین دفاع را از خود خواهد داشت بنابر این توصیه می گردد رام نمودن عروس هلندی در این سنین آغاز شود.

زمانی که این نژاد از عروس ها به سن بلوغ می رسند علاوه بر تغییر رنگ پرهای آنان نوک آنان نیز به مرور تیره می گردداین تیرگی تا آخر عمرپرنده باقی خواهد ماند و هرچقدر که از سن پرنده بگذرد میزان این تیرگی بیشتر خواهد شد.
به طور کلی این تیرگی نشانه ای از بالغ بودن جنس عروس هلندی می باشد. و میزان آن در پرنده ی نر و ماده مشترک بوده و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند.

منبع : موجودی به نام کوکاتیل