موجودات کره زمین فقط بر روی کره خاکی ختم نمی شود و همه عجایب و زیبایی های دنیای ما بر روی زمین نیست و این زیبایی ها و موجدات عجیب و غریب را می توان در عمق دریاها و اقیانوس ها هم دید. حیوانات و ماهی های عجیب و غرب و گاهی وحشتناک در اقیانوس ها زندگی می کنند که شاید تا کنون آنها را ندیده باشید. ما در این مجموعه حیوانات عجیب و غریب دریایی را به شما معرفی می کنیم

ماهی عجیب و سر شفاف Barreleye


موجودات دریایی عجیب و غریب

رنگین کمانی از رنگها است به دلیل شب تابی در حال حرکت مورد استفاده توسط شانه داران قرار می گیرد


موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی شفاف سالپ

موجودات دریایی عجیب و غریب

جن ___ه

موجودات دریایی عجیب و غریب

عنکبوت دریای

موجودات دریایی عجیب و غریب

کرم گر شهر پمپی

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی عجیب و غریب Blobfish

موجودات دریایی عجیب و غریب

کرم عجیب و وحشتناک Bobbit

موجودات دریایی عجیب و غریب

گل کلاه چتر دریایی

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی عجیب همانند برگ با نام برگ Seadragon

موجودات دریایی عجیب و غریب

آتشفشان عجیب با نام orthocanna Marrus

موجودات دریایی عجیب و غریب

چتر دریایی عجیب Atolla

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی وحشتناک و عجیب با نام Fringehead

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی شیشه ای مرکب

موجودات دریایی عجیب و غریب

پروانه دریایی زیبا و عجیب

موجودات دریایی عجیب و غریب

شفافیت عجیب این ماهی با نام فانتازیا

موجودات دریایی عجیب و غریب

Squidworm

موجودات دریایی عجیب و غریب

خرچنگی با پنجه های عجیب

موجودات دریایی عجیب و غریب

هره دریای شقایق Flytrap

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی عجیب مولا مولا

موجودات دریایی عجیب و غریب

ماهی عجیب و غریب سرخ حرف Batfish

موجودات دریایی عجیب و غریب

خرس آب های اقیانوس

موجودات دریایی عجیب و غریب

فلامینگو حلزونی دریا

موجودات دریایی عجیب و غریب

موجودی عجیب با نام لیسه دریایی

موجودات دریایی عجیب و غریب

هشت پای عجیب با نام دامبو

موجودات دریایی عجیب و غریب

مارماهی عجیب به شکل روبان

موجودات دریایی عجیب و غریب