عکس زیر، کشتی گرفتن پهلوان معرکه‌گیر با یک خرس را در خیابان‌های تهران قدیم نشان می‌دهد.

کشتی گرفتن با خرس در تهران قدیم (عکس)