خانم مریم حسینی (مدیر انجمن تغذیه طبیعی تهران) از بیمارهای گذشته خود و نحوه درمان به وسیله خام گیاهخواری و همچین بیمارانی که به وسیله خام گیاهخواری درمان شده اند می گویند. همایش گیاهخواری دانشگاه شیراز در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲
منبع : وگان دانلود