وبسایت لاپلاس: جیل، سنجابی است اهل ایالت لوئیزینا که در اثر یک طوفان از لانه اش سقوط کرد. او نجات یافت و اکنون حتی یکی از ستاره های اینستاگرام است!

او ژست های جالب و جذابی برای عکس می گیرد و بسیاری از کاربران اینستاگرام او را بسیار دوست دارند.

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!

جیل، سلبریتی ای از نوع سنجاب!