وبسایت لاپلاس: نیکی بی، عکاس ساکن سنگاپور است. او عکس های ماکرو زیادی از عنکبوت و حشرات کوچک می گیرد. عکس های او با اندازه ای زیبا هستند که آدم را به این جانوران علاقه مند می سازند!

عکس های بی محدود به موجودات زنده نیست و او از سوژه های متنوعی عکاسی می کند و برای عکاسی به شهرها و جزیره های مختلفی سفر می کند.

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!

عنکبوت های دوست داشتنی!